Témata kurzů > HR management a personalistika

Pracovní doba, dovolená a překážky v práci

Víte, že znalost pravidel pracovní doby a doby odpočinku je nezbytná  pro správný výpočet mezd?
Znáte vaše povinnosti v oblasti evidence pracovní doby?
Víte, za jakých podmínek lze dovolenou zaměstnanci nařídit nebo zaměstnance z dovolené odvolat?
Víte na jaké překážky v práci má zaměstnanec nárok a jakým způsobem se prokazují?

Kurz je určen personálním manažerům, personalistům a všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za rozpisy pracovní doby, její dodržování, evidenci apod., kteří se chtějí naučit nebo si ověřit správné postupy při vedení a zpracování personálních agend a chtějí se seznámit s příklady a situacemi z praxe.

Po absolvování kurzu

-
budete se orientovat v legislativě spojené s pracovní dobou, dovolenou a překážkami v práci,
- vyvarujete se problémů s výpočtem mzdy, nároku na dovolenou a náhrad za pracovní neschopnost,
- získáte návod, jak správně pracovní dobu evidovat,
- budete připraveni na kontroly Inspektorátu práce v dodržování povinností zaměstnavatele ve vztahu k pracovní době.


Program       9:00 - 16:00

• Základní pojmy.
• Délka pracovní doby.
• Rozvržení pracovní doby - rovnoměrné, nerovnoměrné.
• Pružná pracovní doba.
• Konto pracovní doby.
• Seznámení s rozvrhem pracovní doby. 
• Povinnost vést evidenci pracovní doby.
• Přestávky v práci, bezpečnostní přestávka.
• Doby nepřetržitého odpočinku.
• Noční práce.
• Přesčasová práce.
• Práce v SO a NE.
• Kompenzace za práci přesčas, příplatky za práci v noci, SO a NE.
• Pracovní pohotovost.
• Evidence pracovní doby a nejčastější problémy.
• Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část.
• Dovolená za odpracované dny.
• Čerpání dovolené, hromadné čerpání dovolené.
• Krácení dovolené.
• Povinnost zaměstnavatele určení dovolené a právo zaměstnance čerpat dovolenou.
• Právní důsledky neurčení dovolené ze strany zaměstnavatele.
• Nevyčerpaná dovolená.
• Překážky v práci na straně zaměstnance.
• Překážky v práci na straně zaměstnavatele.
• Povinnosti zaměstnavatele k odborové organizaci.
• Porušení povinností zaměstnance ve vztahu k pracovní době.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Mgr. Věra Polanecká MBA - všechny kurzy lektora
ředitelka pro správu a lidské zdroje, specialistka v oblasti pracovního práva a vedení personálních agend
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3364,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2780,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz