Témata kurzů > HR management a personalistika

Postup inspekce práce při kontrole v návaznosti na kontrolní řád a novelu zákona o zaměstnanosti - BUĎTE PŘIPRAVENI !

Víte, jak se chovat, když se na pracovišti objeví inspektor z oblastního inspektorátu práce?
Chcete znát práva kontrolované osoby a povinnosti, které musí při kontrole plnit?

Kurz je určen zaměstnavatelům, kteří se chtějí orientovat v právech a povinnostech zaměstnavatele a inspektora. Těm, kteří chtějí získat informace o realizaci kontrol v oblasti pracovněprávních vztahů, firemním právníkům.

Po absolvování kurzu:

- budete znát svá oprávnění v rámci kontroly,
- budete vědět, jaké máte povinnosti a co Vám hrozí, pokud nebudete v rámci kontroly spolupracovat,
- poznáte druhy kontrol.


Program       9:00 - 13:00

• Co všechno mohou orgány inspekce práce kontrolovat?
• Nové instituty kontrolního řádu.vZahájení kontroly.
• Úskalí datové schránky.
• Vyloučení kontrolních pracovníků.
• Práva inspektora a povinnosti kontrolované osoby.
• Povinnosti inspektora a práva kontrolované osoby.
• Vytváření podmínek pro řádné provedení kontroly a případná pořádková pokuta.
• Některé specifické povinnosti zaměstnavatele při kotrole zákona o zaměstnanosti.
• Účast specializovaného úředníka.
• Faktický průběh kontroly.
• Rozhodnutí o zákazu a jeho úskalí. Náhrada škody.
• Opatření a jeho povaha.
• Protokol o výsledku kontroly. Námitky proti protokolu. Jak lze ukončit kontrolu.
• Správní delikty v oblasti kontrolního procesu.
• Proč věnovat kontrole pozornost?

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. Jaroslav Stádník - všechny kurzy lektora
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV
Mgr. Petr Kieler - všechny kurzy lektora - Alternace
vedoucí odd. odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti MPSV
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2650,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2190,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz