Témata kurzů > HR management a personalistika

Zákoník práce v praxi a jak překonat jeho nedostatky (od přijetí zaměstnance až do jeho propuštění)

Znáte aktuální znění zákoníku práce (např. v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, v dohodách o provedení práce či poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách)?
Víte, kdy můžete uzavírat pracovní poměry na dobu určitou?
Víte, že vypovědět smlouvu lze i podle občanského zákoníku?


KURZ JE URČEN
personalistům, vedoucím zaměstnancům, ekonomům práce a mezd, právníkům, advokátům a odborovým funkcionářům.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU
- budete znát všechny změny pracovněprávních předpisů (v pracovněprávní oblasti),
- seznámíte se s novým občanským zákoníkem v té oblasti, která se týká pracovního práva (pracovněprávních vztahů),
- budete vědět, jak nové právní úpravě přizpůsobit vaši firemní praxi,
- seznámíte se se zkušenostmi při uplatňování nové právní úpravy v praxi a s možnostmi, jak se vyrovnat s jejími nedostatky,
- poučíte se z řady příkladů a ze související judikatury.


Program       9:00 - 14:00

• Základní pracovněprávní předpisy.
• Změny, které přinesly poslední novely ZP.
• Vztah ZP k NOZ, možnosti odchýlení se od zákoníku práce v praxi.
• Vznik pracovního poměru uzavřením pracovní smlouvy nebo jmenováním, další smlouvy uzavírané se zaměstnanci v praxi, pracovní poměry na dobu určitou vč. zástupu po dobu mateřské a rodičovské dovolené.
• Obsah pracovní smlouvy (povinný a nepovinný).
• Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracovní řád.
• Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, do jiného místa výkonu práce, vysílání na pracovní cesty, zapůjčování zaměstnanců.
• Pracovní doba, její délka a rozvržení, přestávky v práci, práce přesčas, v noci, o svátcích, náhradní volno, pracovní pohotovost, dosažitelnost na mobilním telefonu.
• Dovolená (dle ZP, dle kolektivní smlouvy či vnitřního předpisu, jak ji platit, rozvrhy a čerpání dovolené, vč. převedení dovolené do dalšího roku či k jinému zaměstnavateli).
• Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, dlouhodobé a krátkodobé, placené a neplacené, nadstandardní.
• Způsoby ukončení pracovního poměru, odvolání z funkce, odstupné, odchodné, pracovní posudek, zápočtový list.
• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
• Vnitřní pracovněprávní předpisy a kolektivní smlouvy, jak vyjít s chybnou staronovou právní úpravou v ZP.
• Organizační změny.
• Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škody.
• Nedostatky v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Přednáška bude zaměřena na praktické příklady a související judikaturu.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
JUDr. Bohuslav Kahle - všechny kurzy lektora
specialista na pracovní právo a odměňování, člen výboru Společnosti pro pracovní právo, soudní znalec z oboru mezd, lektor, poradce pro pracovněprávní oblast na ministerstvu zahraničních věcí
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3364,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2780,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz