Jak naprogramovat sám sebe na úspěch – nastartovat v sobě pozitivní energii a optimistický přístup

Máte jasno v tom, co pro vás úspěch znamená a proč? Odkud se vzaly hodnoty pro nás důležité a jaká cesta nás k nim dovede? Jak maximálně využívat vlastního unikátního nastavení?  Otisk našeho osobního já je jedinečný, stejně jako otisky prstů. Rozdíl mezi jednotlivci je pouze v tom, že jedni využívají vlastní potenciál těla, mysli a emocí ve svůj prospěch, jiní proti sobě. Jak to udělat, abych nesloužil svému „egu“, ani potřebám někoho jiného? Ego – mysl může být skvělý sluha, ale zlý pán.
POJĎTE SPOLEČNĚ OBJEVIT, KDO JSTE, KAM JDETE A PROČ. OBJEVIT JASNOU PŘEDSTAVU VAŠÍ BUDOUCNOSTI, zapojit nejenom vše mimo vás, ale i vaše vlastní nastavení, silné stránky a talenty, hodnoty. Nastavte svoji identitu (kým chcete být) tak, abyste šli cestou k vlastní vizi a tuto cestu si užívali. A navíc, abyste dokázali přesvědčit ostatní k vašemu následování a dosažení potřebného výkonu.

KURZ JE URČEN

všem, kteří chtějí začít využívat mnohem více svůj vlastní potenciál – bez ohledu na manažerské, obchodní či jiné pozice. Každému, kdo pochopil, že drobnými úpravami ve svém okolí, ale především úpravami vlastních programů a lepšího využívání těla, mysli emocí, dokáže mnohem více a ve větší pohodě.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU
- budete mnohem lépe rozumět vlastním vnitřním motivům,
- začnete mnohem více začleňovat silné stránky k dosahování cílů,
- porozumíte tomu, proč jsou pro vás některé věci důležité a budete mít mnohem více jasno v tom, kam chcete směřovat aktivity pro dosažení vaší vize a naplnění budoucnosti - budeme pracovat v osobní i v profesní rovině, protože jsou vzájemně propojeny,
- naučíte se nastavit strategii klíčových aktivit a svoje nadšení předávat dál.

Program       9:00-16:00

• Kdo jsem, kam jdu a proč?
• Jak vystupovat ze zóny komfortu a nenaplňovat přitom teorii šílenství.
• Vnitřní motivy a přesvědčení, klíčový nástroj při získávání, motivaci a vedení lidí.
• Elevator pitch – technika k zaujetí sebe i ostatních.
• Příprava individuálního plánu k dosažení vlastního cíle.

lektor:
Ing. Ivana Žáková - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a koučka v oblasti obchodních a manažerských dovedností s využitím technik NLP a 20leté zkušenosti z obchodu a managementu nadnárodních společností
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4810,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3975,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz