Rozhodčí řízení a mediace: spolehlivé prostředky pro efektivní řešení soukromoprávních sporů

Víte, že rozhodčí řízení a mediace má oproti řízení před obecnými soudy řadu výhod?
Víte, že můžete relativně jednoduše předcházet vleklým soudním sporům?
Víte, že  aktuální judikatura Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR stanovila nové požadavky na rozhodčí doložky?

Kurz je určen vedoucím pracovníkům obchodních společností a družstev na různých stupních řízení, podnikovým právníkům, advokátům a rozhodcům, pracovníkům státních institucí, kteří ve své praxi musí elektivně řešit majetkové spory a potřebují získat kvalitní a praktické znalsoti týkající se rozhodčího řízení a mediace.

Po absolvování kurzu

- budete znát detailní a praktické informace týkající se alternativního řešení sporů,
- budete se kvalifikovaně orientovat v právní úpravě rozhodčího řízení,
- budete schopni řešit majetkové spory Vaší firmy v mnohem kratším čase,
- budete umět sjednat kvalitní rozhodčí doložku, napsat dobrou žalobu,
- budete ovládat praktické postupy zaručující zákonné a procesně spolehlivé rozhodčí řízení,
- budete vědět, kde v praxi rozhodčího řízení nejčastěji vznikají problémy a rizika a jak jim efektivně předcházet,
- budete mít přehled o aktuální judikatuře obecných soudů týkající se rozhodčího řízení,
- budete disponovat kvalifikovanými a praxí prověřenými radami a tipy lektora, který řadu let působí jako nezávislý rozhodce,
- díky využití rozhodčího řízení a mediace v praxi ušetříte Vaší firmě čas i peníze.


Program       9:00 - 16:00

• Rozhodčí řízení
- právní úprava rozhodčího řízení v ČR,
- stálé rozhodčí soudy, rozhodčí řízení ad hoc,
- výhody rozhodčího řízení,
- principy a základní zásady rozhodčího řízení,
- právní povaha rozhodčí smlouvy, kvalitní a praktická rozhodčí doložka,
- právní postavení rozhodce, projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem,
- rozhodčí nález, právní účinky a přezkoumatelnost rozhodčího nálezu,
- aktuální judikatura obecných soudů ve vztahu k rozhodčím doložkám a rozhodčím nálezům,
- rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku,
- problémy a rizika v praxi rozhodčího řízení, prevence rizik,
- postupy, tipy  a doporučení pro spolehlivé a rychlé rozhodčí řízení.
• Mediace
- podstata a základní zásady mediace,
- role, práva a povinnosti mediátora v mediačním řízení,
- doporučený průběh mediačního jednání,
- obsah a účinky dohody o narovnání sporu,
- právní účinky mediace z hlediska běhu procesních a hmotněprávních lhůt,
- základní předpoklady úspěšné mediace,
- efektivní mediační techniky a postupy.
Posluchači obdrží vedle studijního materiálu i vzory základních dokumentů.

lektor:
JUDr. PhDr. Josef Benda Ph.D., LLM. - všechny kurzy lektora
„Head of Participations, Board & Legal Affairs RWE Česká republika a.s., tajemník představenstev a dozorčích rad RWE Česká republika a.s. a RWE Supply & Trading CZ, a.s.“
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4490,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3742,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz