Otevřené kurzy > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Podpora managementu, administrativa

Kurzy, semináře

Pracovněprávní minimum pro asistentky

Víte, jaké má důsledky schválený plán dovolených?
Víte, jak správně formulovat výpověď z pracovního poměru, aby nebyla neplatná a jaké jsou případné následky?

Kurz je určen asistentkám, sekretářkám, příp. dalším administrativním pracovnicím, které potřebují získat základní informace pro orientaci v pojmech pracovního práva a umět s těmito pojmy pracovat.

 

Po absolvování kurzu

  • budete se orientovat v pojmech pracovního práva,
  • budete mít průřezový přehled o pracovněprávní problematice,
  • získáte praktické návody na používání nejčastějších ustanovení Zákoníku práce.

Program       9.00 - 16.00

• Pracovní poměr, zaměstnávání na základě dohody (pojmy a odlišnosti).
• Dovolená na zotavenou.
• Evidence docházky, práce přesčas a pracovní pohotovosti.
• Výplata mzdy.
• Cestovní náhrady.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. Monika Spáčilová
lektorka v oblasti pracovněprávní, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10
Datum Variabilní symbol Místo konání
27.5.2014
24814Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5
14.10.2014
24914Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5
cena: 4332,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3580,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 234 251 450, kurzy@demosgroup.com