Témata kurzů > Účetnictví a daně

Uplatňování DPH v tomto roce

Znáte obecná pravidla  pro stanovení základu daně  a pravidla pro stanovení základu daně ve zvláštních případech?
Víte o změnách pravidel pro registraci plátců daně pro tento rok ?

Kurz je určen daňovým a ekonomickým poradcům, finančníkům, účetním a ekonomům, kteří se podnikatelských subjektech zabývají daňovou problematikou, resp. DPH.

Po absolvování kurzu

  • budete mít přehled o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • vyvarujete se častých chyb, které vznikají při uplatňování odpočtu daně, 
  • dokážete aplikovat správně postupy pro uplatňování DPH v režimu přenesení místa plnění na příjemce zdanitelného plnění.

Program       9.00 - 14.00

• Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH.
• Změna pravidel pro registraci plátců daně a identifikovaných osob pro tento rok.
• Uplatňování daně na výstupu v tuzemsku podle příslušných ustanovení zákona.
• Změny při vystavování daňových dokladů.
• Praktické postupy při opravě základu daně a výše daně, včetně opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
• Změny v oblasti sazeb daně pro tento rok.
• Problémy a změny v oblasti osvobození od daně.
• Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně.
• Uplatňování nároku na odpočet daně v částečné výši a úpravu odpočtu daně.
• Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění.
• Změny v oblasti správy DPH v tomto roce.
• Praktické postupy a probémy při uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU.
• Základní pravidla uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží, včetně osvobození od daně při dovozu zboží.
• Praktické postupy uplatňování DPH u přeshraničních služeb ve vazbě na určení místa plnění.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Václav Benda - všechny kurzy lektora
BVO.CZ s.r.o., spcialista na oblast DPH
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2990,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2471,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz