Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Hodnocení efektivnosti investic

Víte, že moderní metody hodnocení efektivnosti investic preferují investice se zvýšeným rizikem?

Kurz je určen ekonomům, pracovníkům finančních oddělení, finančním i nefinančním manažerům a členům vrcholového vedení.

Po absolvování kurzu

  • budete mít přehled o tradičních i moderních metodách hodnocení efektivnosti investic,
  • budete vědět, jak zohlednit časovou hodnotu peněz i jak promítnout riziko do investičního rozhodování,
  • budete umět aplikovat metody hodnocení efektivnosti v praxi a vyvarovat se při tom nejčastějších chyb,
  • budete schopni posoudit, kterou investici vybrat k realizaci jako nejefektivnější.

Program       9.00 - 16.00

• Úvod do investičního rozhodování
- faktory ovlivňující investiční rozhodování,
- časová hodnota peněz.
• Nákladová a zisková kritéria hodnocení investic – možnosti využití a jejich omezení.
• Peněžní kritéria efektivnosti investic
- doba návratnosti investice,
- čistá současná hodnota (NPV),
- vnitřní výnosová míra (IRR) a její modifikace,
- porovnání jednotlivých kritérií.
• Využití finančních funkcí MS Excel.
• Vybrané problémy při aplikaci metod v praxi
- kdy utopené náklady nejsou utopené a kam s odpisy,
- metody stanovení očekávaného peněžního toku,
- sestavení plánovaných účetních výkazů,
- specifické průběhy peněžních toků a jejich dopad na NPV a IRR,
- stanovení diskontní míry pro výpočet NPV,
- jak hodnotit investice při různých formách financování.
• Nejistota v investičním rozhodování
- základní pojmy, druhy rizika a jeho měření,
- techniky promítání rizika do investičního rozhodování,
- citlivostní a simulační analýza, rozhodovací stromy,
- reálné opce – v čem mohou pomoci a jejich omezení.

Posluchači obdrží studijní materiál.
Pro aktivní práci posluchačů jsou vhodné vlastní kalkulačky.

lektor:
Ing. Petra Oceláková Ph.D. - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti investičního rozhodování, finančních analýz a plánování
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8390,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 6934,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz