Témata kurzů > Účetnictví a daně

Aktuální zkušenosti a hlavní problémy s uplatňováním DPH v tomto roce

Máte nejasnosti v uplatňování změn v DPH?
Přijďte se poradit s odborníkem a vyměnit si zkušenosti z praxe
!

Kurz je určen účetním, účetním a daňovým poradcům, auditorům, podnikatelům a všem ostatním, kteří se v běžné každodenní praxi podnikatelských subjektů setkávají s problematikou DPH.

Po absolvování kurzu:

 • seznámíte se s aktuálním výkladem zákona o DPH, vč. změn v následujícím období,
 • zhodnotíte zaměření  výkladu na využití v praxi,
 • vybraná ustanovení zákona o DPH si osvojíte na příkladech z praxe.

Program       9:00 - 14:00


 • Nejdůležitější změny v DPH v tomto roce.
 • Tuzemský reverse charge se zaměřením režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví
      - použití přijatého plnění pro smíšené účely,
      - příjemce plnění mimo ČR,
      - povinnosti poskytovatele a příjemce plnění,
      - změna sazby, varianty vyúčtování záloh s přesahem mezi roky,
      - oprava základu daně a výše daně,
      - oprava v případě porušení režimu přenesení daňové povinnosti,
      - povinnosti plátců, kteří nevedou účetnictví,
      - klasifikace produkce CZ-CPA.
 • Opravy základu daně a výše daně z pohledu odběratelů/dodavatelů. Provázanost oprav DPH na účetnictví a daň z příjmů.
 • Změny v uplatňování nároků na odpočet (uplatnění nároku v plné/částečné výši .... aplikace na konkrétních příkladech z praxe ... osobní auta / majetek využívaný pro ekonomickou činnost částečně aj.)
  • Odpovědi na dotazy posluchačů a diskuse.
Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Ing. Jindřich Trupl - všechny kurzy lektora
daňový poradce, TPA Horwath
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3122,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.