Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí

Víte, co je nového v oblasti cestovních náhrad?
Znáte postup při krácení stravného, příp. při jeho nevyplácení?
Znáte vazby pracovního práva v oblasti cestovních náhrad s novým občanským zákoníkem?

Kurz je určen mzdovým účetním, příp. personalistům všech typů organizací.

Po absolvování kurzu:

-
se lépe zorientujete v právních předpisech a jejich aplikaci v praxi,
- budete umět nalézt právní úpravu cestovních náhrad (např. konkrétní sazby stravného, průměrné ceny pohonné hmoty),
- ověříte si znalost všech změn v poskytování cestovních náhrad,
- poučíte se z chyb, které se objevují nejčastěji v praxi.


Program       9.00 - 13.30

• Platné předpisy rozhodné pro úpravu cestovních náhrad a okruh osob, kterým je lze poskytovat, rozlišení zaměstnavatelů z podnikatelské a nepodnikatelské sféry s vlivem na rozsah poskytovaných cestovních náhrad bez daňových dopadů.
• Úprava cestovních náhrad ve vztahu k základním principům zákoníku práce „co zákon nezakazuje, to dovoluje“ a zajištění „rovného zacházení“
• Úprava místa výkonu práce a maximální rozsah místa pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad.
• Úprava cestovních náhrad pro sféru podnikatelskou a tzv. nepodnikatelskou.
• Daňové dopady a platby pojistného při poskytování vyšších a jiných cestovních náhrad v podnikatelské sféře.
• Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách (nároky na stravné, krácení popřípadě neposkytování stravného ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti). Souběh stravného a úhrady za stravování při školeních, kongresech apod.
• Jízdní výdaje a předplatní jízdenka - co ano a co nelze zaúčtovat, náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla - způsob výpočtu náhrady a nutné vedlejší výdaje.
• Možnost přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance. Příklady, stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady.
• Poskytování cestovních náhrad při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Příklady správných a nesprávných postupů.
• Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách (sazby zahraničního stravného, krácení popřípadě neposkytování zahraničního stravného, postup při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty, zahraniční stravné, odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě).
• Poskytování záloh na cestovní  náhrady při tuzemské a zahraniční pracovní cestě, vrácení nebo doplatek rozdílu a nezbytná doba k vyřízení, pořádková lhůta pro vyúčtování poskytnuté zálohy.
• Vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cesty (účtování u zaměstnavatele, kursové rozdíly, vyúčtování při neposkytnutí zálohy). Termíny vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců a neplatnosti právních úkonů, kterými se vzdávají svých práv.
• Příklady, nejčastější chyby a omyly z praxe.

Posluchači obdrží studijní materiál ve formě ÚZ

lektor:
JUDr. Soňa Šamalová - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti cestovních náhrad
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2650,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2190,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.