Témata kurzů > Účetnictví a daně

Odpisy nehmotného a hmotného majetku - účetní a daňové aspekty

Víte, zda je možné účetní odpisy odvozovat z daňových odpisů podle zákona o daních z příjmů?
Posoudíte správně, jak jednotlivé ekonomické faktory ovlivňují volbu způsobu daňového odpisování majetku?

Kurz je určen účetním, daňovým a ekonomickým poradcům.

Po absolvování kurzu

  • získáte ucelený přehled o všech způsobech účetního a daňového odpisování,
  • dokážete správně stanovit ocenění majetku pro účely odpisování,
  • dokážete u zaúčtovaných odpisů majetku provést transformaci na základ daně z příjmů.

Program       9.00 - 16.00

• Vymezení odpisovaného majetku z hlediska účetnictví a daní z příjmů.
• Vztah pojmů v účetnictví a daních na pojmy v občanském zákoníku. 
• Postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování.
• Majetek vyloučený z odpisování.
• Kdo může odpisovat hmotný a nehmotný majetek.
• Stanovení vstupní ceny a změněné vstupní ceny.
• Technické zhodnocení a jeho vliv na odpisování majetku.
• Volba způsobu odpisování
- rovnoměrné,
- zrychlené,
- časové,
- výkonové,
- mimořádné odpisy.
• Účetní odpisy uznatelné jako daňový náklad.
• Příklady na počítání odpisů (v rozsahu cca 2 hod.).

Posluchači obdrží studijní materiál
Pro aktivní práci posluchačů jsou vhodné vlastní kalkulačky.

lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - všechny kurzy lektora
daňový poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3085,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.