Témata kurzů > Účetnictví a daně

Leasing v tomto roce – účetní a daňové aspekty z pohledu nájemce

Víte, že doba nájmu začíná u automobilů až jejich zaevidováním v registru vozidel?

Víte, že se do nákladů neúčtují splátky finančního leasingu?

Po absolvování kurzu:

  • odlišíte jednotlivé způsoby financování hmotného majetku,
  • rozpoznáte podmínky pro uplatnění nájemného v daňových nákladech,
  • oceníte množství praktických příkladů provázaných z pohledu účetního i daňového.

Program       9.00 - 16.00

1. Daňové aspekty
• Vymezení základních pojmů. Charakteristika finančního a operativního pronájmu.
• Leasing a daně z příjmů
- podmínky uplatnění nájemného v daňových nákladech,
- technické zhodnocení při leasingu,
- odpisování při leasingu,
- zdaňování příjmů z pronájmu,
- mimořádně zkrácená minimální doba finančního pronájmu - problémy při praktické aplikaci,
• Leasing a DPH
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- základ daně a sazby daně,
- podmínky nároku na odpočet daně.
• Souvislosti s ostatními daněmi.
2. Účetní aspekty
• Účtování finančního leasingu u nájemce ve vazbě na nájemní smlouvu.
• Informace o finančním leasingu zachycené na podrozvahových účtech.
• Údaje o finančním leasingu uváděné v příloze závěrky.
• Účtování o technickém zhodnocení najatého majetku.
• Účetní postup při odkoupení předmětu nájmu.
• Upozornění na časté chyby.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Petr Kout, CSc. - všechny kurzy lektora
daňový poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.