Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Archivace dokladů ve mzdové účtárně

Víte, že archivační lhůta dokladů týkajících se srážky příspěvků odborové organizaci působící u zaměstnavatele činí alespoň 30 let po roce, kterého se příspěvek odborové organizaci týká?

Kurz je určen mzdovým účetním, ale i ostatním zaměstnancům, kteří vytvářejí doklady, které jsou určeny k evidenci, archivaci nebo skartaci.

Po absolvování kurzu

- se budete spolehlivě orientovat v archivačních lhůtách, které se vztahují k dokladům v oblasti pracovněprávních náležitostí, k účetním dokladům a dalším dokumentům, s nimiž přichází do styku mzdová účetní a personalista.


Program       9:00 - 12:00

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
• Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů.
• Další právní předpisy.
• Základní pojmy
- dokument,
- veřejnoprávní a soukromoprávní - původce dokumentu,
- spisová služba,
- archiválie,
- archiv,
- archivace dat - analogová digitální.
• Spisová služba – pro veřejnoprávní původce - jen rámcově.
• Ochrana archiválií.
• Síť archivů v ČR.
• Výběr z ostatních právních předpisů – archivační doby pro archivaci dokladů souvisejících se mzdovou a personální agendou
- mzdový list, doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV, další doklady o pracovněprávních náležitostech (zápočtový list atd.),
- evidence docházky do zaměstnání,
- evidence pracovních výkazů,
- evidence o neplaceném volnu,
- účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy,
- doklady týkající se zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,
- doklady o nemocenském pojištění,
- archivace ELDP atd.,
- vnitřní předpisy organizace, prémiové řády, pracovní řády, organizační řády.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Růžena Klímová - všechny kurzy lektora
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2517,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2080,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.