Témata kurzů > Účetnictví a daně

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelů za tento rok

Víte, jak jednoduše spočítat odloženou daň z příjmů?
Víte, jaká lhůta je závazná pro zveřejnění účetní závěrky?
Jste si jisti, že víte, jaké informace se zveřejňují a v jaké formě?

Kurz je určen účetním, kteří vedou podvojné účetnictví a pro sestavení účetní závěrky potřebují metodickou podporu.

Po absolvování kurzu

  • zvládnete veškeré uzávěrkové operace,
  • seznámíte se s aktuálními změnami,
  • ulehčíte si práci spojenou s uzavíráním účetních knih.

Program       9.00 - 16.00

• Inventarizace majetku a závazků.
• Účetní případy při uzavírání účetních knih
- opravné položky,
- rezervy,
- časové rozlišování nákladů a výnosů,
- dohadné účty, 
- kurzové rozdíly.
• Zjištění výsledku hospodaření - časté chyby při transformaci výsledku hospodaření na základ daně, resp. účtování nákladů a výnosů.
• Výpočet a zaúčtování odložené daně.
• Sestavení účetní závěrky 
- rozvaha,
- výkaz zisku a ztráty,
- příloha.

Posluchači obdrží studijní materiál

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3085,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.