Témata kurzů > Manažerské dovednosti a osobní rozvoj > Řízení projektů a procesů

Řízení kontinuity obchodních činností (Business Continuity Management - BCM)

Je vaše firma připravena na nečekávané incidenty nebo havárie, které mohou narušit provoz firmy a ovlivnit hospodářské výsledky nebo vaši pozici na trhu? Chrání váš IT plán obnovy vaše klíčové procesy a činnosti nebo jen navyšuje IT náklady?
A co když
- vaše firemní prostory nebude možné po nějakou dobu používat,
- odejdou nebo náhle vážně onemocní vaši klíčoví (nepostradatelní) pracovníci,
- přeruší dodávky váš klíčový dodavatel?
Kdo se ujme krizového řízení ve vaší firmě?
Kdo bude zodpovědný za zjištění aktuálního stavu a zajištění alespoň nejnutnější úrovně provozu?
Kdo a jakým způsobem bude komunikovat se zaměstnanci, externími subjekty a médii?
Nad těmito i dalšími situacemi se zamýšlí  BCM.

Kurz je určen vedoucím pracovníkům firem, kteří mají zájem se dozvědět, jak zabezpečit nejnutnější provoz firmy v případě vážných incidentů nebo havárií.

Po absolvování kurzu

- budete vědět, co to je BCM a jak se liší od Řízení rizik,
- dozvíte se, jak analyzovat firemní procesy a identifikovat oblasti, kterými by se BCM mělo zabývat (rozsah BCM),
- naučíte se určit optimální firemní strategii BCM,
- dozvíte se, jak BCM implementovat a začlenit do firemní kultury,
- budete vědět, jak systém BCM udržovat aktuální a jak ho dále zlepšovat.


Program       9:00-16:00

• Co je to BCM a základní terminologie.
• Norma ISO 22301 Societal security — Business continuity management systems — Requirements.
• Příprava na zavedení BCM.
• Začlenění BCM do kultury organizace.
• Nastavení programu BCM a specifikace jednotlivých projektů v jeho rámci.
• Definice firemní politiky BCM.
• Analýza dopadu incidentů na obchodní činnosti (Business Impact Analysis).
• Definice firemní strategie BCM.
• Příprava BC plánů pro klíčové oblasti.
• Testování BC plánů.
• Monitorování, údržba a zlepšování BC plánů.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
RNDr. Libuše Vitáčková , PMP - všechny kurzy lektora
konzultantka a projektová vedoucí certifikovaná na projektovou metodiku PMI, projektovou metodiku IPMA a projektovou metodiku PRINCE2 na úrovni Practitioner s dlouhodobou zkušeností s konzultacemi a vedením úspěšných projektů především pro finanční instituce ČR i v zahraničí. Specializace v řízení agilních projektů (certifikace Scrum Master a Scrum Product Owner), v řízení realizace obchodních přínosů (Benefit Realisation Management), v řízení kvality, v řízení IT služeb (metodika ITIL), v aplikačním vývoji, v implementaci SAP a DMS a v řízení kontinuity obchodních činností.
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 6728,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 5560,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.