Firemní konstelace - cesta ke změně

Chcete zjistit, co se děje, l=pe se vyznat v situaci?
Chcete zmírnit problémy, uskutečnit změnu?
Chcete pracovat na svém rozvoji?

Kurz je určen pro střední a vrcholový management, HR manažerům, majitelům firem, obchodním zástupcům i řadovým zaměstnancům.

Kurzy probíhají ve skupině minimálně 12 posluchačů.

Na kurzu budete mít možnost prakticky řešit Vaše témata z pracovní oblasti, nebo se aktivně zapojit do procesu druhých, či "jen" pasivně sedět a pozorovat. I tato forma účasti pro Vás přináší velký efekt.

Nebudeme Vám přednášet teorii, nebudeme Vás školit ani Vám radit.
Zrealizujeme to přímo v praxi - rychle, konkrétně a srozumitelně.
A změnu prožijete na vlastní kůži.


Program       9:00 - 16:00

Firemní konstelace jsou efektivním nástrojem, díky kterému můžete rychle odhalit, co se v daném firemním systému skutečně děje a jak uskutečnit žádoucí změnu. Pomocí konstelací to zjistíte mnohonásobně rychleji než jinými metodami. Odhalíte i věci nevědomé a skryté, které jiným způsobem neobjevíte. Konstelace vám jasně a názorně zpřehlední i velmi složitou situaci. A potom můžete s jejich pomocí uskutečnit žádoucí změnu. Díky tělesnému prožitku účastníků to bude změna trvalá s přímým efektem v praxi. 
Firemní konstelace jsou vhodné ke zmírnění problémů a toho, co nefunguje, ale i ke kultivaci a posílení toho, co funguje.
Firemní konstelace mají velmi široké možnosti využití: spolupráce v týmu, organizační změny, změna vedení, motivace zaměstnanců, snížení fluktuace, rozvoj a změna kariéry, rozvoj manažerských a obchodních dovedností, změna firemní kultury, firemní cíle a vize,  a mnohé další.  


Firemní konstelace  – Cíle, vize, motivace 
Na kurzu můžete řešit Vaše konkrétní témata, např.


- jak zvýšit motivaci podřízených,
- jak posílit sebemotivaci,
- jak posílit loajalitu zaměstnanců,
- jak vybrat správné cíle,
- jak motivovat ke změně,
- jak uskutečnit změnu kariéry,
- jak lépe vidět cíl a vizi,
- jak prohloubit vztah k vizi,
- jak dosáhnout firemní cíle,
- jak zlepšit firemní atmosféru.


Firemní konstelace – Vztahy a spolupráce  
Na kurzu můžete řešit Vaše konkrétní témata, např.
  
- jak kultivovat svoji pozici v týmu,
- jak být lepší vedoucí,
- jak usnadnit spolupráci oddělení,
- jak lépe vycházet s nadřízeným,
- jak více stmelit tým,
- jak provést změnu vedení,
- jak lépe zvládat konflikty,
- jak snížit fluktuaci zaměstnanců,
- jak provést organizační změnu,
- jak zvýšit spokojenost zákazníků,
- jak zlepšit vztahy s vedením, partnery, klienty.


DATUM KONÁNÍ BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ ZÁJMU POSLUCHAČŮ.
PROSÍME ZÁJEMCE, ABY SE NA NÁS OBRÁTILI NA TEL. 234 251 450, PŘÍP. NA ADRESU
KURZY@DEMOSGROUP.COM.


lektor:
PhDr. Jaroslav Simon - všechny kurzy lektora
kouč a psycholog, lektor firemních konstelací a seminářů o jednoduchosti
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 4990,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 4158,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.