Témata kurzů > Účetnictví a daně

Účtování v jednotlivých účtových třídách - Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Rozumíte rozdílu mezi drobným dlouhodobým hmotným majetkem a drobným hmotným majetkem?
Umíte zvolit optimální členění nehmotného a hmotného majetku z hlediska dopadu na daň z příjmů?

Kurz je určen účetním, pracovníkům účetních firem, ekonomickým a daňovým poradcům. Předpokládá se základní znalost zásad vedení podvojného účetnictví, zákona o účetnictví a principů účetních soustav.

Po absolvování kurzu

  • porozumíte pojmům používaným pro nehmotný a hmotný majetek,
  • zkvalitníte své znalosti v oblasti oceňování tohoto majetku,
  • získáte informace o účtování dlouhodobého majetku prezentované v bohaté škále příkladů,
  • vyvarujete se častých chyb a omylů.

Program       9.00 - 14.00

• Členění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (používané pojmy a jejich význam).
• Zásady účtování v účtové třídě 0.
• Analytické účty u dlouhodobého majetku.
• Pravidla pro
- oceňování,
- odpisování.
• Řešení příkladů účtování
- pořízení,
- odpisování a vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
- účtování o drobném nehmotném a hmotném majetku,
- technické zhodnocení.
Posluchači obdrží studijní materiál

Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3122,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.