Témata kurzů > Účetnictví a daně

Právní minimum - pro ekonomy a účetní

Znáte právní předpisy upravující podnikání?
Dokážete správně používat právní předpisy v obchodních vztazích?
Umíte svá práva efektivně prosazovat a vymáhat?

Kurz je určen vedoucím účetním, účetním, ekonomům, finančníkům, daňovým poradcům a auditorům.

Po absolvování kurzu

  • budete mít přehled o právních předpisech upravujících ekonomickou činnost právnických i fyzických osob,
  • vyvarujete se častých chyb, které vznikají při neznalosti právních předpisů upravujících podnikání.

Program       9.00 - 15.00

• Prameny práva v ČR. Soustava právních předpisů, zejm. pro podnikatelskou činnost.
• Právní normy – kdy se lze odchýlit od právního předpisu, aniž by se jednalo o porušení práva.
• Právní vztahy – jaké právní jednání nás zavazuje, kdo jedná za právnické osoby, kdy je právní úkon neplatný a z jakých důvodů, kdy jde o obcházení práva.
• Právní vztahy z porušení práva – právní odpovědnost. Jaké důsledky má protiprávní jednání.
• Smluvní vztahy a jejich právní úprava. Postup a rizika při uzavírání smluv.
• Zajištění a zánik závazků. Jak zajistit plnění smluvních povinností. Kdy mohu odstoupit od smlouvy.
• Vybrané smluvní typy. Právní úprava promlčení práva.
• Uplatňování práva. Vymáhání nároků v řízení soudním, rozhodčím a insolvenčním.
• Očekávané změny právní úpravy po přijetí nového občanského zákoníku.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský - všechny kurzy lektora
advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 3085,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.