Řešení konfliktů a vyjednávání

 • Kurz je zaměřen prakticky. I když se nevyhneme kratším blokům teorie na téma „co je to konflikt, jaké strategie existují k jeho (ne)řešení a jak vyjednávat“ a výkladu o vybraných komunikačních asertivních a vyjednávacích nástrojích, těžiště kurzu bude v řešení konkrétních situací, kdy se budeme učit, konstruktivně a věcně řešit konfliktní situace (neponižovat a neútočit na komunikačního partnera, vracet se k věci, nenechat si líbit vztahové útoky, řešit věcnou podstatu, apod.).
 • Budeme také hodně diskutovat a pracovat ve skupinách. Zaměříme se na řešení konkrétních námětů účastníků (pokud by s žádnými nepřišli, jsou připraveny různé příklady konfliktních situací – např. mezi servisem a obchodem, v rámci open spacu, při vedení projektů, apod.)
 • Prioritou je, aby si každý z účastníků odnesl praktické inspirace a vytvořil akční plán, jak vše zapracuje do své praxe.
 • Účastníci vždy obdrží i stručný metodický materiál, kde je shrnuta teorie (i praxe) celého kurzu.
Výuka probíhá ve skupině do 15 posluchačů

 Cíle:

 • Porozumět  tomu, co je to konflikt a za jakých okolností se není třeba ho bát a může být i prospěšný (věcné a vztahové konflikty)
 • Ujasnit si, jaké strategie pro řešení konfliktů existují (útočné, ústupové a únikové, kompromisní a konsenzuální)
 • Nácvik jednotlivých strategií
 • Porozumět tomu, jak se liší tzv. „poziční“ vyjednávání (kompromisní „něco za něco“) od „principiálního“ vyjednávání (vyjednávání zaměřené na kooperaci)
 • Vyzkoušet si a natrénovat si principiální (případně i poziční vyjednávání)
 • Získat konkrétní inspirace do svého osobního a pracovního života

Program       9.00 - 17.00


 • Úvod, zahájení, představení lektora a účastníků, cíle, témata, organizační a technické věci, upřesnění zadání
 • Inventář nejčastějších konfliktních a vyjednávacích situací, které musíme řešit
 • Ukážeme si, co je a není konflikt a jaké strategie používáme k jeho řešení (jak se na řešení konfliktních situací dívá asertivita a jak vyjednávání)
 • Každý si bude moci ověřit, jaké styly řešení konfliktu nejčastěji používá a v jakém poměru
 • Rozlišíme mezi věcnými (dodali jste nám zboží po termínu, jak nám to budeme kompenzovat?) a vztahovými (chováte se neprofesionálně a útočně, něco takového jsem ještě nezažil, styďte se)
 • Procvičíme reakce na nejobvyklejší útočné a manipulativní strategie
 • Ujasníme si, jak se liší poziční (kompromisní) a principiální (kooperativní, konsenzuální) vyjednávání
 • Nácvik řešení vybraných konfliktů – praktická část (aplikace probraného)
 • Závěr a shrnutí (každý zformuluje, co si z kurzu odnáší a vytvoří si svůj „akční plán“)

lektor:
Mgr. et Mgr. Jakub Švec - všechny kurzy lektora
Celý profesní život se věnuje osobnostnímu rozvoji (jak zlepšit své sebeřízení) a sociálním (mezilidským) dovednostem. Věří v to, že každý z nás má plně v rukou svůj život. Stále ve velké pokoře žasne nad tím, čeho jsme schopni dosáhnout, když se tomu plně odevzdáme. Je hrdý na to, že může pomáhat a podporovat lidi v takovém úsilí.
Datum Variabilní symbol Místo konání
22.11.2024
202300018Praha-Pragoeduca Ostrovského 253/3 Praha 5
cena: 4580,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 5542,- Kč (bez DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.