Témata kurzů > Účetnictví a daně

Inventarizace

Víte, co podléhá inventarizaci?
Víte, že je rozdíl mezi inventurou a inventarizací?
Umíte správně vyhodnotit výsledky inventarizace?

Kurz je určen účetním, hlavním účetním a dalším ekonomickým pracovníkům, daňovým poradcům, auditorům, příp. podnikatelům.

POZOR: Program kurzu je zaměřen na problematiku podnikatelských subjektů.

Po absolvování kurzu

  • zkvalitníte své postupy při inventarizaci a vyhodnocování jejich výsledků,
  • vyvarujete se častých chyb,
  • přesvědčíte se o správnosti provádění inventarizace ve Vašich firmách.

Program       9.00 - 14.00

• Právní úprava inventarizace.
• Vnitřní předpisy podniku pro inventarizaci.
• Inventura jednotlivých položek majetku a závazků (dluhů)
- fyzická,
- dokladová.
• Inventurní soupisy.
• Inventarizační zápisy.
• Vypořádání inventarizačních rozdílů.
• Časté chyby a omyly související s inventarizací.
• Kontrolní vazby v účetnictví a účetní závěrce.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Tomáš Líbal - všechny kurzy lektora
účetní a ekonomický poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3122,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz