Témata kurzů > Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační (certifikované) kurzy

Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti?
Potřebujete získat novou kvalifikaci?
Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?
Potřebujete prohloubit Vaše znalosti?

Využijte naší nabídky certifikovaného (rekvalifikačního) kurzu:

 

 Mzdové účetnictví 
   

Kurz je ukončen závěrečnou písemnou a ústní zkouškou. Úspěšní posluchači obdrží Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT a Pragoeducy s celostátní platností.

Absolvováním certifikovaného kurzu získáte 3 výhody:
1.   ucelený souhrn znalostí a dovedností,
2.   certifikát prokazující Vaše kvality,
3.   významnou úsporu finančních prostředků oproti absolvování jednotlivých programů samostatně.

Kurz se koná v DEMOS - Pragoeduca, Praha 5, Ostrovského 253/3 (budova Ženských domovů, 2. p.).