Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Nemocenské pojištění migrujících pracovníků v rámci EU a EHP

Víte, jak postupovat při placení pojistného za svého zaměstnance vyslaného do členského státu EU? Víte, jak bude v případě nemoci finančně zabezpečen váš zaměstnanec, se kterým jste uzavřeli pracovní poměr podle cizích právních předpisů? Víte, k čemu slouží formulář E 101 a jak dlouho se ještě bude používat?
Po absolvování kurzu: - pro Vás nebude problém vyřídit žádost o určení příslušnosti k právním předpisům, - budete si umět poradit s pojištěním svého zaměstnance, který pro Vás pracuje v zahraničí, - budete vědět, jak se započte doba pojištění z jiného státu EU.

Program       9.00 - 13.00

• Seznámení s novými koordinačními předpisy ES s účinností od 1. 5. 2010.
• Principy koordinace sociálního zabezpečení.
• Věcná oblast působnosti nových předpisů.
• Osoby, na které se tyto předpisy vztahují.
• Určování příslušnosti k právním předpisům členských zemí.
• Podmínky vysílání zaměstnanců do zahraničí.
• Příprava na elektronickou výměnu dat a přechodná platnost E – formulářů.
• Poskytování peněžitých dávek v nemoci a v mateřství.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Jana Čížková - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti nemocenského pojištění
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz