Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Daňové aspekty zaměstnávání cizinců v ČR a odeslání českých zaměstnanců na práci do zahraničí

Víte, že na základní slevu na dani má nárok každý daňový nerezident bez ohledu na to, jak dlouho v ČR pracoval a pobýval?
Víte, že daňoví nerezidenti mají nově možnost vyúčtovat si srážkovou daň v daňovém přiznání a uplatnit si vůči příjmům výdaje?

Kurz je určen mzdovým účetním firem a organizacím, které zaměstnávají cizince nebo vysílají vlastní zaměstnance na práci do zahraničí. 

Po absolvování kurzu:

 • budete umět posoudit, zda váš zaměstnanec je daňový rezident nebo daňový nerezident z pohledu českého daňového práva,
 • budete schopni správně aplikovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění a vyvarovat se pokut a penále,
 • odlišíte daňové posouzení zaměstnance, jednatele a člena statutárního orgánu.

Program       9:00 - 14:30


 • Postavení cizince dle zákona o daních z příjmů – daňová rezidence (definice daňového rezidenta a daňového nerezidenta, řešení dvojí rezidence podle smluv o zamezení dvojího zdanění, uplatnění odčitatelných položek a daňových slev).
 • Zdaňování nerezidenta zaměstnaného u českého zaměstnavatele.
 • Zdaňování nerezidenta zaměstnaného u ekonomického zaměstnavatele.
 • Zdaňování nerezidenta pracujícího ve stálé provozovně zahraničního subjektu umístěné v ČR.
 • Zdaňování nerezidenta vyslaného zahraničním zaměstnavatelem na služební cestu do ČR.
 • Zdaňování nerezidenta v postavení jednatele české společnosti a člena orgánu české společnosti.
 • Specifika určitých povolání (učitelé, výzkumní pracovníci, studenti, umělci).
 • Zdaňování rezidenta vyslaného na práci do zahraničí (do stálé provozovny k zahraničnímu zaměstnavateli nebo na služební cestu).
 • Vyloučení dvojího zdanění, stanovení základu daně a podávání daňového přiznání.
 • Kalkulace daňového základu a uplatnění daňových slev.
  K jednotlivým bodům programu budou posluchači řešit příklady.

Posluchači obdrží studijní materiál.
Pro aktivní práci posluchačů jsou vhodné vlastní kalkulačky.

lektor:
PhDr. Lenka Fialková - všechny kurzy lektora
daňová konzultantka, předsedkyně české pobočky International Fiscal Association
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2890,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2408,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz