Témata kurzů > Účetnictví a daně

Výzkum a vývoj (jako náklad pro uplatnění odčitatelné položky v tomto roce)

Víte, co nelze uplatnit jako odčitatelnou položku?

Máte správně nastavené účetnictví pro potřeby vykázání nákladů na jednotlivé úkoly?

Umíte správně sestavit žádost o závazné posouzení v souladu se zákonem o daních z příjmů a zákonem o správě daní a poplatků?

Po absolvování kurzu:

  • rozeznáte výdaje/náklady, které lze uplatnit jako odčitatelnou položku,
  • budete znát základní pojmy týkající se výzkumu a vývoje, např. pojem inovace,
  • budete umět pracovat s Pokynem MF a dalšími daňovými předpisy,
  • budete schopni vytvořit vnitřní směrnici pro výzkum a vývoj,
  • budete vědět, co je potřeba chtít po odpovědných výzkumných pracovnících,
  • budete znát náležitosti Projektu,
  • vyvarujete se častých chyb.

Program       9:00–13:00

• Postup uplatňování výdajů/nákladů na vývoj a výzkum.
• Dopad do základu daně z příjmů.
• Účtování.
• Evidence.
• Problematika inovace.
• Vazba na další závazné předpisy a metodické pokyny.
• Postup při žádosti o závazné posouzení.
• Zpracování podkladů k žádosti.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Hana Kovalíková - všechny kurzy lektora
účetní a daňová poradkyně, členka sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz