Témata kurzů > HR management a personalistika

Švarcsystém a ostatní druhy nelegální práce

Víte, že minimální sankce za nelegální práci je "již" pouze 50 000 Kč?
Víte, které znaky jsou důležité pro posouzení závislé práce a tím pro posouzení práce na černo?
Znáte všechny druhy nelegální práce?
Víte, že pokud zaměstnáte cizince bez povolení k pobytu, nemůžete se účastnit veřejných zakázek?
Víte, že nelegální práce může být posouzena jako trestný čin?

Kurz je určen personalistům, příp. mzdovým účetním zaměstnavatelů, kteří se chtějí reálně vyvarovat umožnění výkonu nelegální práce nejen formou práce na černo. 

Po absolvování kurzu:

- budete vědět, jak se vyvarovat nelegální práce,
- budete umět posoudit závislou práci,
- budete znát další postihy, které vám hrozí,
- seznámíte se s relevantními názory správních soudů,
- zjistíte, jaké jsou možnosti v rámci správního řízení.


Program       9:00 - 13:00

• Co přinesla změna od 1.1.2015?
• Kompetence orgánů inspekce prácecod 1.1.2012.
• Související legislativa.
• Definice závislé práce. Co je a co není považováno za závislou práci.
• Legální/nelegální práce.
• Co je považováno za nelegální práci – švarcsystém.
• Závislá práce z hlediska daňového.
• Problémové oblasti z pohledu nelegální práce.
• Ostatní druhy nelegální práce. Sankce za nelegální práce.
• Likvidační výše pokuty.
• Další postihy související s nelegálním zaměstnáním.
• Spolupráce orgánů inspekce práce s ostatními orgány.
• Povinnosti zaměstnavatele mít na pracovišti doklady zaměstnance.
• Správní řízení a účastníci řízení.
• Nelegální práce a judikatura soudů.
• Aktuality, příklady. Diskuze.
 
Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
JUDr. Jaroslav Stádník - všechny kurzy lektora
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV
Mgr. Petr Kieler - všechny kurzy lektora - Alternace
vedoucí odd. odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti MPSV
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2650,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2190,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz