Témata kurzů > HR management a personalistika

Jak správně vybrat zaměstnance

Víte, že dobře připravený strukturovaný rozhovor má přibližně stejnou validitu jako assessment centrum?

Kurz je určen HR manažerům a manažerům všech stupňů řízení, kteří jsou zodpovědní nebo se podílejí na výběru zaměstnanců.

Po absolvování kurzu:

 • budete schopni připravit kvalitní výběrové řízení s použitím kombinace metod vhodných pro výběr uchazeče na konkrétní pozici,
 • identifikujete vlastní chyby při vedení výběrových rozhovorů a budete vědět, jak se jich vyvarovat,
 • budete umět připravit a vést kvalitní strukturovaný rozhovor na jakoukoli pozici,
 • posoudíte vhodnost uchazeče s ohledem na jeho zkušenosti, ale i znalosti a schopnosti.

Program       9.00 - 16.00


 • Fáze výběrového řízení.
 • Definování požadavků na pracovní místo.
 • Kritéria pro výběr zaměstnance.
 • Metody výběru (rozhovory, testy, reference, principy assessment centra).
 • Typy výběrových rozhovorů (volný, strukturovaný, biografický, behaviorální).
 • Nejčastější chyby ze strany tazatelů a jak se jim vyhnout.
 • Příprava strukturovaného rozhovoru.
 • Kladení otázek
  - typy otázek (otevřené, uzavřené, návodné, násobné atd.),
  - otázky zaměřené na kariéru,
  - motivační otázky,
  - otázky na schopnosti a chování.
 • Využití modelových situací v rámci strukturovaného rozhovoru.
 • Vyhodnocení výsledků.
   
Posluchači obdrží studijní materiál

související publikace:
Assessment Centre (moderní nástroj pro hodnocení, výběr a výcvik zaměstnanců)

lektor:
Mgr. Yveta Rychtaříková - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti personalistiky, měkkých manažerských dovedností a osobního rozvoje
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8090,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 6742,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz