Firemní řešení > Espresso sessions > 17. Delegujte efektivně

Delegujte efektivně

Z účinného delegování pravomocí má užitek každý, ať už ten, který pravomoci deleguje, nebo ten, který delegované úkoly přijímá.

Tato lekce se bude zabývat výhodami účinného delegování z pohledu organizace, delegující osoby a osoby, která delegovanou pravomoc přijímá.

Pochopíte překážky, které brání účinnému delegování pravomocí. Zjistíte, jak důležitou roli hraje plánování a jak využít správné delegování při motivaci zaměstnanců.  Účastníci budou pomocí Monkey Business Game zkoumat faktory, které nás okrádají o čas, podívají se na Urgency/Importance matrix jako na nástroj plánování, ukážou si překážky, které se mohou objevit při delegování a jak je možné je odstranit. Na závěr si své dovednosti procvičí.

  • Účastníci si odnesou svůj osobní Plán realizace a sadu CD karet se souhrnnými informacemi z kurzu.

Espreso_old.jpg

 

KONTAKT:

Miloš Hodač


E-mail: milos.hodac@demosgroup.com