Firemní řešení > Espresso sessions

Espresso sessions

Espreso_old.jpg

Kurzy Espresso nabízí jedinečnou možnost, jak  získat nové poznatky a dovednosti ve velmi krátkém čase za pouhých 90 minut. Jedná se o intenzivní, interaktivní metodu učení, které se může zúčastnit maximálně 20 osob. Tyto kurzy jsou zaměřeny na konkrétní dovednost nebo techniku, kterou můžete následně bezprostředně využít jak v osobním, tak v pracovním životě.

Čím se liší Espresso od jiných kurzů?

Je zde několik klíčových rozdílů:

 • Každý účastník získá během 90 minut jednu klíčovou dovednost nebo se naučí jednu techniku, kterou bude moci využít v zaměstnání i mimo něj
 • Espresso kurz je zaměřen vždy na jedno konkrétní téma, jehož dovednost si účastníci z kurzu odnesou Všechny Espresso kurzy jsou specificky koncipovány a mají společné rysy  
 • Lekce jsou dynamické a interaktivní
 • Není třeba stolů – účastníci sedí v půlkruhu
 • V případě potřeby lze skupinu navýšit na 25 lidí
 • Hodnocení a akční plánování probíhá společně, s použitím korespondenčních lístků
 • Výukové materiály jsou v PowerPointu a jsou speciálně upravené pro Espresso kurzy

Espresso - jde o styl

 • Rozvíjející multi-vzdělávací systém učení pomocí krátkých příspěvků z TAP
 • Styl kurzů - Energické, intenzivní, vysoce praktické, vyučování zábavnou a poutavou formou, osobití, kreativní
 • Účastníci získají pracovní dovednosti využitelné i v osobním životě,
 • “Cocktail party” – kurzy probíhají v uvolněné atmosféře

Espresso kurzy nejsou:

 • Zkrácené verze našich standardních kurzů. Techniky a dovednosti mohou být podobné, nicméně Espresso verze má svůj specifický Espresso styl  a atmosféru
  90 minutové prezentace, nebo diskuze
 • Bez hloubkové analýzy konkrétního tématu
 • Nenahrazují naše celodenní programy, ale jsou vytvořeny pro specifická aktuální témata “quick hit” (aktuální témata) v určité oblasti vzdělání

Specifikace Espresso kurzů

Kurzy Espresso jsou koncipovány pro každého, získané dovednosti jsou využitelné jak v osobním, tak v pracovním životě. Tyto kurzy jsou určené pro všechny cílové skupiny. Nicméně styl a náplň kurzů jsou vhodné spíše pro zaměstnance na úrovni středního managementu:

 • Lektor může mít v jednom dni maximálně 3 Espresso kurzy
 • Minimální pauza mezi lekcemi by měla být 45 minut
 • Maximální počet účastníků kurzu je 20 osob
 • Minimální počet účastníků kurzu je 10 osob

Proč DEMOS - Pragoeduca?

 • Plně flexibilní – na rozdíl od jiných poskytovatelů, u nás jste to vy, kdo udává tón – standardní lekce trvají 90 minut, ale dobu trvání a obsah si můžete přizpůsobit na míru svým potřebám.
 • Lidé jsou vše – dynamičtí a inspirativní konzultanti s odbornými znalostmi.
 • Zkušenost práce s předními organizacemi v ČR a ve světě.
 • Své odborné zkušenosti a znalosti čerpáme z jiných přístupů k učení a aplikujeme je na lekce Espresso.
 • K dispozici v čase, který vám vyhovuje – pokud pracujete na směny nebo potřebujete školení mimo běžnou pracovní dobu, jsme schopni takovou potřebu uspokojit.
 • Espresso je pouze jednou částí našeho přístupu k učení, který se skládá z více složek, a našeho odhodlání poskytovat učební metody splňující vaše konkrétní potřeby.

Cena za Espresso kurzy

Cena za jeden Espresso seminář v jednom dni s jedním lektorem:    Kč 21 600,- bez DPH
Zvýhodněná cena za dva semináře v jednom dni s jedním lektorem:    Kč 27 000,- bez DPH
Zvýhodněná cena za tři semináře v jednom dni s jedním lektorem:    Kč 28 900,- bez DPH

Maximální počet účastníků: 20

 

 

KONTAKT:

Ludvík Farkaš, MBA

Konzultant firemního vzdělávání
Telefon: +420 724 313 330
E-mail: ludvik.farkas@demosgroup.com

 

Podívejte se na video o našich Espresso sessions.

video espresso screen shot.jpg