Firemní řešení > Workshopy a facilitace

Workshopy a facilitace

IM_0125.jpg

Potřebujete prohloubit znalosti Vašich lidí, kteří již nejsou úplní začátečníci a absolvovali řadu kurzů v oblasti soft skills? Potřebujete vyřešit ve firmě nějaký problém, zlepšit komunikaci, nastavit pravidla? Pak je pro Vás ideální formou workshop nebo facilitované setkání. S ohledem na cíle, které společně stanovíme, připravíme program, kde bude lektor (v roli moderátora, facilitátora) interaktivně pracovat s účastníky kurzu tak, aby je přivedl k požadovaným výstupům. Pomocí různých technik si společně uvědomí podstatu daného problému, možnosti jeho řešení a domluví se na plánu jeho realizace.

Kdy je vhodné použít workshop a facilitace:
  • Při stanovování strategie či vize a mise společnosti nebo jednotlivých oddělení
  • Při přípravě nového projektu a potřebě určení cílů, odpovědností, plánu, atd.
  • V týmu se objevily problémy v komunikaci a je potřeba nastavit nová pravidla
  • Na pracovišti dochází ke konfliktu určitých lidí a narušuje to fungování týmu
  • Při nastavování firemní kultury ve firmě, nastavování procesů, zavádění výstupů ze sociálních průzkumů do praxe
  • Když potřebujete zjistit nezávislý, objektivní názor na Vaše interní záležitosti
Co nabízíme?

Analýzu vzdělávacích potřeb

Když potřebujete zjistit, co konkrétně by se Vaši lidé potřebovali naučit, co je pálí a kde vidí příležitost pro rozvoj sebe a svých týmů.

Workshop jako interaktivní kurz

Pomůže Vašim lidem uvědomit si podstatu řešeného problému, společně se zamyslí nad možnostmi jeho řešení, v bezpečném prostředí kurzu si vzájemně poskytnou zpětnou vazbu a jasně si stanoví, jak budou nové poznatky aplikovat v běžné praxi. Díky této interaktivní formě, kdy si účastníci přicházejí na všechny poznatky sami, si také více odnášejí a jsou schopni je okamžitě využít ve své práci. Workshop rozvíjí spolupráci, otevřenost a pozitivní přístup k řešení problémů, projektů a situací.

Facilitaci interních záležitostí

Facilitace je velmi praktická metoda, když potřebujete vyřešit některé interní záležitosti a získat objektivní názor na povahu celého problému a jeho řešení. Facilitátor jako nezávislý člověk umožní vést diskuzi o daném problému, vede dialog a zmírňuje třecí plochy, poskytuje zpětnou vazbu.

Follow - up

Absolvovali Vaši lidé některý z našich vzdělávacích kurzů a potřebujete zjistit, jak nové poznatky používají v praxi, co se jim daří a co naopak? Lektor s nimi rozebere situace, do kterých se dostali, jak je řešili, co se povedlo, co se nepovedlo a jaké jsou jiné možnosti řešení. Upevní to tak jejich dovednosti a získají větší jistotu pro další aplikaci.