Témata kurzů > Účetnictví a daně

Ekonomická agenda malé firmy

Jaké jsou rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí z pohledu informací pro potřeby firmy?

Je výhodnější  vést si účetnictví sám, mít účetní v pracovněprávním vztahu nebo si nechat účetnictví zpracovat účetní firmou?

Víte, jaké náležitosti mají účetní doklady a jaké náležitosti musí obsahovat daňové doklady?

Po absolvování kurzu:

  • vyvarujete se častých chyb a budete se dobře orientovat v problematice, za kterou odpovídáte,
  • budete znát podnikatele z pohledu účetnictví, případně daňové evidence,
  • budete znát povinnosti podnikatele z pohledu daní

Program       9.00 - 13.00

• Povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů.
• Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím včetně záporu a kladů.
• Daňové povinnosti.
• Základy DPH.
• Zaměstnanci a jejich hmotná odpovědnost.
• Obchodní smlouvy.
• Firemní a soukromý majetek.
• Půjčky, vklady do podnikání.
• Jak napravit to, co už podnikatelé nechtěně provedli špatně.
• Příklady z praxe..
Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Hana Kovalíková - všechny kurzy lektora
účetní a daňová poradkyně, členka sekce daně z příjmů fyzických osob při KDP ČR
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz