Otevřené kurzy > HR management a personalistika

Kurzy, semináře z oblasti HR management a personalistika

Pracovníkům z oblasti HR nebo personalistiky nabízíme široké spektrum kurzů HR managementu (vytváření kompetencí, výběr zaměstnanců, jejich hodnocení, motivace), řadu kurzů zaměřených na pracovní právo a vedení personálních agend (od uzavření pracovního poměru, přes jeho průběh až po skončení). Své kurzy naleznou začátečníci i pokročilí.

1 | 2 | 3   
Název kurzu
Rozsah
Termíny
Zákon o zaměstnanosti a jeho aktuální novely, kontrolní řád
1 den
21.11.2016
Ochrana osobních údajů při vedení personálních agend
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Nejčastější chyby zaměstnavatelů v aplikaci Zákoníku práce
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
1 den
13.1.2017
Odpovědnost zaměstnance za škodu
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Pracovní právo pro personalisty
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Pracovní právo a vedení personální agendy v praxi
1 den
12.10.2016
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
1 den
9.12.2016
Zaměstnávání občanů EU a cizinců
1 den
20.12.2016
Pracovnělékařské služby
1 den
11.11.2016
Behaviorální rozhovor - moderní způsob výběru uchazečů
2 dny
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Mzdové minimum pro personalisty
1 den
7.11.2016
Pracovní doba, dovolená a překážky v práci
1 den
13.12.2016
Zajištění BOZP a pracovních podmínek ve firmě v souladu s legislativními požadavky a ergonomie pracoviště jako prevence rizik
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
Švarcsystém a ostatní druhy nelegální práce
1 den
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
1 | 2 | 3