Témata kurzů > HR management a personalistika

Pracovní právo a odměňování zaměstnanců v rozpočtové sféře

Víte, že vedoucím pracovníkem může být někde vedoucí oddělení a jinde nikoliv? Víte, že osobní příplatek Vám může být odebrán nebo snížen, i když pracujete stále stejně dobře? Víte, že můžete dostat krátké placené volno i na vyléčení, aniž musíte navštívit lékaře a přinést pracovní neschopenku?
Po absolvování kurzu: - budete znát odchylky v obecné pracovněprávní úpravě pro rozpočtovou, neziskovou a nepodnikatelskou sféru a pro státní a veřejnou správu, - budete umět tuto specifickou právní úpravu vhodně aplikovat v praxi.

Program       9:00 - 15:00

• Omezené uplatnění zásady „co není zakázáno je dovoleno“.
• Charakteristika zaměstnavatelů ve státní a veřejné správě vč. příspěvkových organizací.
• Vedoucí zaměstnanci v rozpočtové sféře (RS).
• Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy a odlišnost od podnikatelské sféry.
• Zakládání pracovního poměru jmenováním.
• Druh práce sjednávaný v pracovních smlouvách.
• Sjednávání a prodlužování pracovních poměrů podle vážných provozních důvodů či zvláštní povaze práce.
• Zapůjčování zaměstnanců v neziskovém sektoru.
• Změny pracovního poměru.
• Specifika pracovních cest vč. cestovních náhrad.
• Pracovní doba, zákaz zkracování bez snížení platů, systemizace, dva a více zaměstnavatelů, pracovní přestávky, zákaz uplatnit konto pracovní doby, nařizování a schvalování práce přesčas, náhradní volno.
• Pracovní pohotovost na pracovišti a mimo pracoviště, její odměňování.
• Zvláštní povinnosti zaměstnanců ve státní a veřejné správě, vliv na odměňování.
• Omezení překážek v práci na straně zaměstnavatele, možnosti rozšiřování překážek v práci na straně zaměstnavatele.
• Dovolená, zákaz rozšiřování a prodlužování.
• Odměňování platem (zákaz odchýlení se od zákonné úpravy, novelizace nařízení vlády o platových poměrech ve veřejných službách a správě, zařazování zaměstnanců do platových tříd a stupňů, promíjení kvalifikačních předpokladů a požadavků, příplatky k platu, platové výměry, platový postih zaměstnanců atd.).
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. Bohuslav Kahle - všechny kurzy lektora
specialista na pracovní právo a odměňování, člen výboru Společnosti pro pracovní právo, soudní znalec z oboru mezd, lektor, poradce pro pracovněprávní oblast na ministerstvu zahraničních věcí
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz