Témata kurzů > HR management a personalistika

Nejčastější porušování zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti z pohledu orgánů inspekce práce a možné sankce (novela zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce)

Víte, v čem zaměstnavatelé nejčastěji porušují zákoník práce? Ujistěte se, že vy takovým zaměstnavatelem nejste!
Chcete znát možnosti, jak se těchto chyb vyvarovat?
Znáte skutečně všechny povinnosti, které vám ukládá zákon o zaměstnanosti?

Kurz je určen personalistům, právníkům, advokátům a všem, kteří se v praxi setkávají s aplikací zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

Po absolvování kurzu:

  • budete seznámeni s připravovanou novou úpravou zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce,
  • budete vědět, jak se vyvarovat porušování pracovněprávních předpisů,
  • výrazně změnšíte možnost  porušení předpisů a následného sankcionování.

Program       9:00 - 13:00

Základní navrhované změny zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce.
• Nový kontrolní řád a jeho promítnutí do kontrolního procesu.
• Porušování povinností na úseku rovného zacházení z pohledu ZP a zákazu diskriminace z pohledu zákona o zaměstnanosti.
• Správní delikty vznikající při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
• Neuzavření písemné formy a jeho důsledky.
• Správní delikty na úseku odměňování.
• Porušení povinností na úseku pracovní doby.
• Správní delikty v oblasti agenturního zaměstnávání z pohledu ZP a zákona o zaměstnanosti.
• Porušení povinností v oblasti nelegálního zaměstnávání.
• Oznamovací povinnosti dle zákona o zaměstnanosti a jejich porušení.
• Zánik odpovědnosti za správní delikt dle zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.
• Příkaz a rozhodnutí ve věci spáchání správního deliktu.
• Práva a povinnosti v rámci správního řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu.
• Výše pokuty, její přiměřenost a majetkové poměry v návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
JUDr. Jaroslav Stádník - všechny kurzy lektora
ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV
Mgr. Petr Kieler - všechny kurzy lektora - Alternace
vedoucí odd. odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti MPSV
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2490,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2058,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz


Tyto stránky využívají základní soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení a jsou nezbytné pro jejich správnou funkci. Volitelně analytické cookies, které nám pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.