Otevřené kurzy > Mzdové účetnictví

Kurzy, semináře

Mzdové účetnictví - certifikovaný (rekvalifikační) kurz

Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti?
Potřebujete získat novou kvalifikaci?
Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?
Potřebujete prohloubit Vaše znalosti?

Kurz je určen 
zájemcům se středním vzděláním s maturitou. Další výchozí znalostní předpoklady nejsou nutné.
Cílem kurzu je postkytnout posluchačům potřebné znalosti pro výkon pozice mzdové účetní.
Kurz je ukončen závěrečnou písemnou a ústní zkouškou.
Úspěšní posluchači obdrží Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT a Pragoeducy s celostátní platností.

Po absolvování kurzu:

  • budete znát zásady mzdového účetnictví, jeho právní úpravu, pojmy a principy,
  • získáte znalosti potřebné pro samostatné a komplexní zpracování mzdové agendy,
  • budete mít ověřeny získané znalosti na konkrétních příkladech,
  • budete připraveni pro výkon profese mzdové účetní v pracovněprávním vztahu i na základě živnostenského oprávnění,
  • získáte certifikát prokazující Vaše kvality,
  • ušetříte finanční prostředky oproti absolvování jednotlivých programů samostatně.

Program       

Certifikovaný kurz se skládá z 11 programů a 1 konzultace (tj. 18 dnů), označených symbolem  

Vedení mzdové agendy - základy.
• Pracovní právo pro mzdové účetní. 
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - základy.
• Zdaňování příjmů zaměstnanců - základy
Mzdy v podnikatelské sféře.
Stanovení průměrného výdělku.
Zdravotní pojištění.
• Důchodové pojištění - základy
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění - základy.
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí.
• Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.  
• Závěrečná konzultace
   termín 17.2.2015

Posluchači obdrží pracovní a studijní materiály.
Tímto kurzem získáte 3 výhody: 1. ucelený souhrn znalostí a dovedností, 2. osvědčení prokazující Vaše kvality, 3. úsporu 15.490,- Kč (ušetříte oproti absolvování jednotlivých programů).

lektor:
JUDr. Bohuslav Kahle
specialista na pracovní právo a odměňování, člen výboru Společnosti pro pracovní právo, soudní znalec z oboru mezd, lektor, poradce pro pracovněprávní oblast na ministerstvu zahraničních věcí
Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
oddělení důchodového pojištění MPSV
JUDr. Renata Letková
specialistka v oblasti náhrady škod
Ing. Jitka Pavelková
účetní a daňová poradkyně
JUDr. Helena Pelikánová
expertka a konzultantka advokátní kanceláře v oblasti práva důchodového pojištění
Jiřina Svobodová
specialistka v oblasti nemocenského pojištění
JUDr. Soňa Šamalová
specialistka v oblasti cestovních náhrad
Věra Šeredová
Vedoucí oddělení metodiky odboru nemocenského pojištění ČSSZ
JUDr. Ludmila Trnková
na problematiku zdravotního pojištění
Datum Variabilní symbol Místo konání
Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
cena: 27900,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 257 003 460, kurzy@demosgroup.com