Témata kurzů > HR management a personalistika

Motivace zaměstnanců, řízení kariéry a práce s talenty

Jste si vědomi, že se stále více lidí ptá už při přijímacím pohovoru na možnost individuálního rozvoje a profesního růstu v rámci firmy?

Kurz je určen personálním manažerům a manažerům středního a vrcholového stupně řízení, kteří mají odpovídající zkušenosti s tvorbou systémů motivace, řízení kariéry a práce s talenty a kteří disponují pravomocemi navrhovat anebo přijímat rozhodnutí v těchto oblastech, vč. schvalování uvedených systémů.

Po absolvování kurzu:

  • budete schopni vytvořit a zavést základní motivační systém,
  • budete umět použít vnitřní a vnější i hmotnou a nehmotnou motivaci,
  • zlepšíte svou schopnost identifikovat potřeby jednotlivců,
  • budete umět naplánovat profesní a kariérový růst svůj i zaměstnanců,
  • budete schopni vytvořit systém řízení kariéry ve vaší firmě,
  • budete schopni udržet si ty nejlepší pracovníky.

Program       9:00 - 16:00

• Motivace zaměstnanců
- motiv a stimul, zdroje motivace, vnitřní a vnější motivace,
- motivace a pracovní výkon,
- motivace a pracovní spokojenost,
- jak efektivně využívat prostředky hmotné a nehmotné stimulace zaměstnanců,
- vytvoření systému motivace a stimulace zaměstnanců ve firmě.
• Kariéra, kariérový pohyb, kariérové typy.
• Proces, politika, metody a postupy při plánování a řízení kariéry.
• Osobnost člověka a jeho životní a pracovní dráha.
• Rozvoj zaměstnanců založený na schopnostech
- dovednosti, schopnosti, kompetence, klíčové kompetence,
- řízení znalostí v organizaci.
• Plánování osobního rozvoje zaměstnanců
- praktické nástroje řízení profesního rozvoje zaměstnanců, aplikace a způsob zavádění v praxi.
• Plánování následnictví v manažerských funkcích
- plánování personálních rezerv.
• Práce s talenty, vytváření prostředí k jejich motivaci.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Mgr. Yveta Rychtaříková - všechny kurzy lektora
lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti personalistiky, měkkých manažerských dovedností a osobního rozvoje
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8090,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 6742,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz