Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Kurzy, semináře z oblasti Mzdové účetnictví

V nabídce naleznete školení zaměřená na všechny oblasti, které musí mzdová účetní znát – vedení mzdové agendy, srážky ze mzdy, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, nemocenské i důchodové pojištění vč. vedení evidenčních listů důchodového pojištění, zdravotní pojištění i náhrady cestovních výdajů, resp. vyúčtování pracovních cest. Nabídka obsahuje kurzy pro pokročilé - zaměřené na změny, ale i kurzy pro začátečníky, vč. rekvalifikačního kurzu.

   1 | 2 | 3   
Název kurzu
Doporučený rozsah
Vyúčtování zahraničních pracovních cest (vč. valutové pokladny) – účetní a daňové souvislosti
1 den
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v příkladech
1 den
Archivace dokladů ve mzdové účtárně
1 den
Nejčastější chyby v práci mzdové účetní
1 den
Osobní bankrot fyzické osoby - práva a povinnosti organizace (právní, mzdové a personální dopady insolvenčního zákona)
1 den
Komplikované problémy odvodů pojistného a daní ve vzájemných souvislostech
1 den
Aktuální změny ve vedení mzdové agendy v roce 2019
1 den
Principy zdaňování zahraničních zaměstnanců pracujících v ČR a českých zaměstnanců vyslaných do zahraničí z pohledu českého daňového práva
1 dny
Roční zúčtování záloh za předchozí rok a změny ve zdaňování mezd zaměstnanců v novém roce
1 den
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění v tomto roce - pro pokročilé
1 den
Problémy mzdového účetnictví v praktických příkladech
1 den
Důchodové pojištění v tomto roce
1 den
Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pro tento rok
1 den
Mezinárodní zaměstnávání a vysílání zaměstnanců z pohledu sociálního a zdravotního pojištění a daní z příjmů
1 den
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v tomto roce
1 den
   1 | 2 | 3