Témata kurzů > Účetnictví a daně

Sestavování výkazu cash flow

Znáte obsahovou náplň provozního, investičního a finančního sektoru cash flow?
Dokážete zpracovat výkaz cash flow?

Kurz je určen pro účetní, kteří vedou podvojné účetnictví pro sestavení výkazu cash-flow potřebují metodickou podporu.

Po absolvování kurzu

  • budete znát metody pro sestavování výkazu cash flow,
  • budete zvládat sestavování výkazu cash flow,
  • předejdete problémům při sestavování výkazu cash flow.

Program       9.00 - 14.00

• Filozofie výkazu.
• Metody sestavování.
• Obsahová náplň provozního, investičního a finančního sektoru cash flow.
• Dopady účetních operací do výkazu.
• Podrobný výklad jednotlivých řádků cash flow.
• Sestavení komplexního příkladu.

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Markéta Kopřivová - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti účetnictví, daní a auditu, TPA Horwath, členka Komory auditorů ČŘ
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 5645,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 4665,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz