Otevřené kurzy > Mzdové účetnictví

Kurzy, semináře

Mzdové účetnictví - certifikovaný (rekvalifikační) kurz

Chcete změnit profesi a získat potřebné znalosti?
Potřebujete získat novou kvalifikaci?
Potřebujete si ověřit způsobilost k výkonu profese?
Potřebujete prohloubit Vaše znalosti?

Kurz je určen 
zájemcům se středním vzděláním s maturitou. Další výchozí znalostní předpoklady nejsou nutné.
Cílem kurzu je postkytnout posluchačům potřebné znalosti pro výkon pozice mzdové účetní.
Kurz je ukončen závěrečnou písemnou a ústní zkouškou.
Úspěšní posluchači obdrží Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT a Pragoeducy s celostátní platností.

Po absolvování kurzu:

  • budete znát zásady mzdového účetnictví, jeho právní úpravu, pojmy a principy,
  • získáte znalosti potřebné pro samostatné a komplexní zpracování mzdové agendy,
  • budete mít ověřeny získané znalosti na konkrétních příkladech,
  • budete připraveni pro výkon profese mzdové účetní v pracovněprávním vztahu i na základě živnostenského oprávnění,
  • získáte certifikát prokazující Vaše kvality,
  • ušetříte finanční prostředky oproti absolvování jednotlivých programů samostatně.

Program       

Certifikovaný kurz se skládá z 11 programů a 1 konzultace (tj. 18 dnů), označených symbolem  

Vedení mzdové agendy - základy.
• Pracovní právo pro mzdové účetní. 
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - základy.
• Zdaňování příjmů zaměstnanců - základy
Mzdy v podnikatelské sféře.
Stanovení průměrného výdělku.
Zdravotní pojištění.
• Důchodové pojištění - základy
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění - základy.
Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí.
• Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.  
• Závěrečná konzultace
   termín 17.2.2015

Posluchači obdrží pracovní a studijní materiály.
Tímto kurzem získáte 3 výhody: 1. ucelený souhrn znalostí a dovedností, 2. osvědčení prokazující Vaše kvality, 3. úsporu 15.490,- Kč (ušetříte oproti absolvování jednotlivých programů).

lektor:
JUDr. Bohuslav Kahle
specialista na pracovní právo a odměňování, člen výboru Společnosti pro pracovní právo, soudní znalec z oboru mezd, lektor, poradce pro pracovněprávní oblast na ministerstvu zahraničních věcí
Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
oddělení důchodového pojištění MPSV
JUDr. Renata Letková
specialistka v oblasti náhrady škod
Ing. Jitka Pavelková
účetní a daňová poradkyně
JUDr. Helena Pelikánová
expertka a konzultantka advokátní kanceláře v oblasti práva důchodového pojištění
Jiřina Svobodová
specialistka v oblasti nemocenského pojištění
JUDr. Soňa Šamalová
specialistka v oblasti cestovních náhrad
Věra Šeredová
Vedoucí oddělení metodiky odboru nemocenského pojištění ČSSZ
JUDr. Ludmila Trnková
na problematiku zdravotního pojištění
Datum Variabilní symbol Místo konání
22.9.2014 - 20.2.2015
30914Demos-Pragoeduca, Ostrovského 253/3, Praha 5
cena: 27900,- Kč (osvobozeno od DPH)
Kurz objednáte kliknutím na číslo variabilního symbolu.
tel.: 257 003 460, kurzy@demosgroup.com