Témata kurzů > Účetnictví a daně

Účtování v jednotlivých účtových třídách - Účtová třída 4 - Kapitálové účty

Víte, jaká pravidla platí pro ztrátu vykázanou v účetní závěrce?

Víte, jaké rozdíly se zohledňují při výpočtu odložené daně z příjmů?

Víte, jaký je rozdíl mezi splatnou a odloženou daní z příjmů a rezervou na daň z příjmů?

Po absolvování kurzu:

  • zvládnete i komplikované a zřídka používané potupy účtování,
  • na příkladech si osvojíte správné rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření,
  • porozumíte souvislostem účtování v účtové třídě 4 s dalšími předpisy (obchodní zákoník apod.)

Program       9.00 - 16.00

• Postup účtování při zvyšování základního kapitálu.
• Varianty postupu při snižování základního kapitálu.
• Rozdělení výsledku hospodaření - podíly na zisku.
• Účtování při dlouhodobém bankovním úvěru.
• Dlouhodobé dluhopisy - účtování u emitenta a kupujícího.
• Odložená daň z příjmů - výpočet a zaúčtování.
• Rezervy - pravidla a účtování (rezervy podle zvláštních právních předpisů, rezerva na daň z příjmů, rezervy ostatní).
• Sestavení výkazu o změnách vlastního kapitálu.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Tomáš Líbal - všechny kurzy lektora
účetní a ekonomický poradce
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz