Témata kurzů > Účetnictví a daně

Účtování o odložené dani

Víte, jaký je hlavní rozdíl mezi metodikou odložené daně dle českých předpisů a dle IFRS?

Kurz je určen účetním a dalším pracovníkům ekonomických útvarů.

Po absolvování kurzu

  • budete schopni zaúčtovat odloženou daň vzniklou ze všech základních důvodů,
  • porozumíte problematice odložené daně u vkladů a fúzí,
  • rozpoznáte důvody vzniku odložené daně,
  • budete umět rozhodnout, kdy je třeba účtovat o odložené daňové pohledávce a kdy to není možné.

Program       9.00 - 14.00

• Význam odložené daně pro správné zachycení výsledku hospodaření.
• Úprava odložené daně v Českých účetních standardech pro podnikatele a dle IFRS (IAS).
• Další důvody odložené daně
- opravné položky k zásobám,
- opravné položky k pohledávkám,
- opravné položky k cenným papírům,
- nedaňové rezervy,
- daňová ztráta a nevyčerpaná reinvestice.
• Odložená daň při vkladech a fúzích.
• Odložená daň v konsolidované účetní závěrce.
Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Rostislav Kuneš - všechny kurzy lektora
auditor a daňový poradce, TPA Horwath
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3122,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2580,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz