Témata kurzů > Mzdové účetnictví

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

Víte, že exekuční srážky získávají pořadí dnem doručení plátci příjmu?
Víte, co jsou přednostní pohledávky?
Víte, že je zaměstnavatel povinen předkládat OSSZ v případě, kdy dlužník pobírá nemocenskou nebo PPM, kopie všech exekučních titulů?

Kurz je určen mzdovým účetním, příp. personalistům všech typů organizací.

Po absolvování kurzu

- budete znát závazný postup při provádění jednotlivých srážek ze mzdy, respektive srážek z příjmů,
- vyřešíte i složité případy při souběhu srážek stejného nebo
různého charakteru,
- dozvíte se všechny povinnosti plátců příjmů při insolvenci zaměstnance.


Program       9.00 - 14.00

• Právní úprava při provádění srážek ze mzdy.
• Druhy srážek - se souhlasem a bez souhlasu. 
• Dohody o srážkách ze mzdy.
• Srážky na základě exekuce. 
• Srážky
- přednostní,
- nepřednostní.
• Pořadí srážek ze mzdy.
• Pojem čistá mzda.
• Nezabavitelná částka a prokazování těchto skutečností.
• Postup při provádění srážek a jejich rozsah.
• Povinnosti plátců při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru vůči orgánům, které nařídili výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
• Souběžně probíhající výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
• Provedení exekuce při dočasné pracovní neschopnosti a v době pobírání PPM.
• Exekuce přikázáním pohledávky na účtu dlužníka - § 303 OSŘ.
• Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - § 312 OSŘ (právo exekutora vymoci daňový bonus).
• Exekuce na mzdu manžela povinného (§ 262a OSŘ).
• Insolvence zaměstnance, návrh na zahájení insolvenčního řízení, společný návrh manželů o oddlužení, povinnosti zaměstnavatele, postup při insolvenční srážce.
• Rozhodnutí o oddlužení.
• Neplatný konkurs a povinnosti při nepatrném konkursu.
• Ukončení insolvenčního řízení.


Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Růžena Klímová - všechny kurzy lektora
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2650,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2190,- Kč (bez DPH)
tel.: 257 003 460, kurzy@demosgroup.com