Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Finanční analýza II: Aplikace v praxi a hodnocení výkonnosti podniku

Víte, že i při kladném účetním zisku může dojít k destrukci tržní hodnoty podniku?

Víte, jak upravit účetní výkazy, aby byly vhodným zdrojem informací pro objektivní finanční analýzu?

 

Po absolvování kurzu:

  • vyřešíte specifické problémy spojené s aplikací metod finanční analýzy v praxi,
  • budete vědět, jak odstranit nedostatky českých účetních výkazů,
  • budete schopni modifikovat finanční ukazatele za účelem zvýšení jejich vypovídací schopnosti,
  • vyvarujete se obvyklých chyb při výpočtu finančních ukazatelů i jejich interpretaci,
  • budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí tradičních metod i pomocí moderních přístupů v podobě ukazatele ekonomické přidané hodnoty.

Program       9.00 - 16.00

• Účetní výkazy jako zdroj dat pro finanční analýzu
- jak posoudit kvalitu a objektivitu vstupních dat,
- nedostatky českých účetních výkazů při jejich využití pro finanční analýzu,
- úprava účetních výkazů pro objektivní analýzu.


• Aplikace metod finanční analýzy v praxi
- odlišné přístupy k definici finančních ukazatelů a jejich modifikace,
- aplikace na české účetní výkazy,
- interpretace hodnot finančních ukazatelů,
- vypovídací schopnost ukazatelů a úskalí jejich použití v praxi,
- grafická prezentace výsledků finanční analýzy.


• Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti podniku
- výhody a omezení tradičních ukazatelů (ROE, EPS),
- ekonomická přidaná hodnota (EVA) a její výpočet,
- nejčastější úpravy kapitálu a NOPAT, výpočet WACC,
- hodnota přidaná trhem (MVA),
- řízení hodnoty společnosti pomocí EVA.

Posluchači obdrží studijní materiál. Pro aktivní práci posluchačů jsou vhodné vlastní kalkulačky.
Kurz vyžaduje předchozí základní znalost účetních výkazů (viz. např. kurzy "Jak porozumět účetním výkazům I") a finanční analýzy (viz např. kurz "Finanční analýza I")

lektor:
Ing. Petra Oceláková Ph.D. - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti investičního rozhodování, finančních analýz a plánování
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz