Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Zkušenosti z praktické aplikace controllingu ve výrobních podnicích

Víte, jak připravit plán úspor, jejich tvorbu a vyhodnocování?
Víte, jak správně vyhodnocovat působení controllingových nástrojů ve společnosti?

kurz je určen manažerům controllingových útvarů výrovních podniků.
Předpokládá se minimálně základní orientace v problematice controllingu.

Po absolvování kurzu

  • prohloubíte si znalosti z použití controllingových nástrojů ve výrobních společnostech,
  • budete znát různé systémy plánování a jejich návaznosti na reportingový systém,
  • budete ovládat metody nastavení controllingu v informačním systému společnosti,
  • poznáte výhodnost různých přístupů k budgetingu.

Program       9.00 - 15.00

• Controlling, význam a obsah.
• Role controllingu ve finančním řízení společnosti – používání controllingových nástrojů ve společnostech s různým druhem podnikání.
• Plánování – základní nástroj řízení (strategický plán, rozpočtování – budgeting, provázanost plánovacího a rozpočtového modelu s IS).
• Informace nezbytné pro řízení (vazba na organizační strukturu, na výrobek, agregace informací směrem vzhůru).
• Spolupráce různých oddělení (v rámci organizace, skupiny společností – maticová struktura řízení).
• Centrální a lokální řízení (centralizace činností, cash–pooling, jasné definování činností a zapracování do IS).
• Vyhodnocování výsledků (časový harmonogram, rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím).
• Vnitropodnikový reporting (struktura reportingu, rozdílný reporting na různých stupních organizační struktury).
• Reporting v rámci nadnárodní struktury (jazyk, aplikace IAS, US GAAP, jednotný IS).
• Finanční i nefinanční ukazatele – příklady ukazatelů, citlivost ukazatelů na změnu akcionářů.
• Klíčové ukazatele výkonnosti – KPIs (praktické příklady KPI, frekvence vykazování).
• Benchmarking – metoda odhalování silných stránek i nedostatků.
• Holdingové uspořádání (ovládací smlouva, rozdělení nákladů a výnosů, vnitroskupinové smlouvy, daňové dopady).

Posluchači obdrží studijní materiál

lektor:
Ing. Otakar Wolf , MBA - všechny kurzy lektora
specialista a konzultant v oblasti finančního řízení
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 8290,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 6851,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz