Témata kurzů > HR management a personalistika

Mzdové minimum pro personalisty

Víte, jak správně určit nárok na dovolenou při přechodu zaměstnance z rovnoměrně rozvržené do nerovnoměrně rozvržené pracovní doby?
Víte, jak provádět krácení dovolené?

Kurz je určen personalistům, kteří se potřebují orientovat v problematice mzdového účetnictví.

Po absolvování kurzu:

- budete znát základní povinnosti mzdových účetních,
- porozumíte posloupnostem prací personalisty a mzdové účetní,
- pochopíte souvislosti mezi navazujícími činnostmi personálních a mzdových útvarů.


Program       9.00 - 16.00

• Základní informace v oblasti zdravotního pojištění.
• Pracovní volno bez náhrady příjmu.
• Nemocenské pojištění - základní informace.
• Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
• Důchodové pojištění - povinnosti zaměstnavatelů. 
• Daně - základní informace. Prohlášení poplatníka.
• Zápočtový list - náležitosti a předávání ZL.
• Dovolená. Druhy dovolených, stanovení nároku na dovolenou, krácení a zůstatky dovolené.
• Převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku.
• Evidence docházky do zaměstnání, pracovní doby, přestávek na oddych a jejich archivace.
• Pracovní výkaz, náhradní volno za práci přesčas, náhradní volno za svátek.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Ing. Růžena Klímová - všechny kurzy lektora
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3485,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2880,- Kč (bez DPH)
tel.: 257 003 460, kurzy@demosgroup.com