Témata kurzů > HR management a personalistika

Tvorba vnitřních předpisů a kolektivních smluv

Umíte vyhotovit vnitřní předpisy vhodné právě pro Vaši firmu?
Víte, kdy se ve vnitřních předpisech či kolektivních smlouvách můžete odchýlit od zákoníku práce?

Kurz je určen
personálním manažerům, personalistům, firemním právníkům a odborovým funkcionářům.

Po absolvování kurzu
- seznámíte se s jednotlivými druhy vnitřních pracovněprávních i mzdových předpisů a s jejich tvorbou, 
- budete vědět, jaké jsou obsahové změny ve vnitřní pracovněprávní legislativě - ve vnitřních předpisech a kolektivních smlouvách po přijetí NOZ a novelizacích ZP,
- budete vědět, jak vyhotovit vnitřní předpisy nejčastěji používané v personální praxi, budete tedy znát podnikovou normotvorbu v této oblasti. 


Program       9:00-14:00

• Právní charakter vnitřních předpisů a ostatních právních norem v působnosti zaměstnavatele.
• Pracovní řád.
• Mzdový řád.
• Platový řád.
• Vnitřní pracovněprávní předpis.
• Vnitřní předpis pro pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad.
• Kolektivní smlouvy.


lektor:
JUDr. Bohuslav Kahle - všechny kurzy lektora
specialista na pracovní právo a odměňování, člen výboru Společnosti pro pracovní právo, soudní znalec z oboru mezd, lektor, poradce pro pracovněprávní oblast na ministerstvu zahraničních věcí
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 3364,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2780,- Kč (bez DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz