Témata kurzů > Mzdové účetnictví

Stanovení průměrného výdělku a denní vyměřovací základ pro účely NP

Víte, že odměny sociálního charakteru nepatří do výpočtu průměrného výdělku?
Víte, že průměrný výdělek při odškodňování pracovních úrazů se zjišťuje ze dvou rozhodných období?

Víte, co je zaměstnání malého rozsahu nebo jak správně stanovit rozhodné období a počet vyloučených dob pro výpočet dávky nemocenského.

Kurz je určen mzdovým účetním, příp. personalistům všech typů organizací.

Po absolvování kurzu:

-
budete umět průměrný výdělek vypočítat,
- budete znát podmínky pro používání pravděpodobného výdělku,
- dokážete určit, které mimořádné odměny se do výpočtu průměrného výdělku musí započítat a které nikoliv.


Program       9.00 - 13.30

• Vyměřovací základ zaměstnance pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.
• Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění.
• Zaokrouhlování denního vyměřovacího základu.
• Zvyšování hraničních částek denního vyměřovacího základu.
• Praktické příklady.
• Používání průměrného výdělku ve mzdě a při náhradách mzdy.
• Jak se zjišťuje průměrný výdělek (hodinový, měsíční).
• Co je pravděpodobný výdělek a kdy ho používáme.
• Započítávání složek mzdy vyplácené za delší období než čtvrtletí do průměrného výdělku.
• Praktické příklady.

Posluchači obdrží studijní materiál.

lektor:
Ing. Růžena Klímová - všechny kurzy lektora
odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Jiřina Svobodová - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti nemocenského pojištění
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: 2650,- Kč (včetně 21% DPH)
cena: 2190,- Kč (bez DPH)
tel.: 257 003 460, kurzy@demosgroup.com