Témata kurzů > Účetnictví a daně
název: Odpisy nehmotného a hmotného majetku - účetní a daňové aspekty
datum konání: Tento kurz již proběhl, přihlásit se můžete později.
variabilní symbol: 6415
cena: 3733,- Kč (včetně 21% DPH), 3085,- Kč (bez DPH)
místo konání: Praha-Pragoeduca

Organizace:
Adresa:
Město: PSČ
Telefon: Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
zvolte počet přihlašovaných osob:
titul, jméno a příjmení pracovní zařazení e-mail
1. 1. 1.
Platba:

Jak jste se o kurzu dozvěděli?:

Poznámka:

Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu. Platbu zašlete na náš účet č. 115-7465980207/0100 pod variabilním symbolem uvedeným v záhlaví této přihlášky.


SOUHLASÍME SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.