Firemní řešení > Projektové řízení > Řešení > PM Programme Otevřené kurzy

PM programme Otevřené kurzy

PM FUNDAMENTALS (2 dny)

Den 1
Blok I – Základy projektového řízení

Tematické okruhy
Zaměření na účastníky a jejich budoucí výkon (co chce firma, aby znali a uměli, co se potřebují naučit oni sami).

 • Co je to projekt? (sjednocení pojmů, základní terminologie).
 • Projektová kultura a používání PM v organizacích.
 • Profil a role projektového manažera.
 • Základní techniky projektového řízení.
 • Co je mezinárodní certifikace IPMA, PMI®, PRINCE2®

Blok II – Klíčové principy úspěšného projektu
Tematické okruhy

Cíle – stanovení a formulování cíle.

 • Cyklus řízení projektu
 • Iniciace, plánování a řízení projektu
 • Formy vedení projektu a výběr příslušných aktivit.
 • Systémové myšlení, teorie omezení

Den 2
Blok I - Základy správně vedeného projektu

Tematické okruhy

 • Struktury v projektu
 • Cyklus řízení projektu
 • Sledování a kontrola
 • Ukončení projektu
 • Vyhodnocení projektu a lessons learned
 • Reporting
 • Řízení rizik
 • Řízení změn

Blok II – Práce s týmem

Tematické okruhy

 • Osobnost projektového manažera – základy behaviorálních kompetencí, nejčastější chyby).
 • Komunikační strategie
 • Vedení týmu, skupinová dynamika a práce s ní
 • Manažerské styly
 • Typologie členů týmu a jak se s nimi vypořádat.

Struktura školení

 •  Zahájení školení.
 • Zařazování teoretických bloků.
 • Zařazování praktických bloků (cvičení) a vyhodnocení přínosu.
 • Poskytování zpětné vazby, praktické použití v praxi.
 • Na co si dát pozor, Jak řešit…?
 • Shrnutí.
 • Závěrečné shrnutí, ukončení školení.
   
  Dohoda o dalším postupu (follow-up), včetně konkrétního postupu, jak znalosti a dovednosti (kompetence) využít v praxi.

Stažení souboru PM fundamentals

 

PM ADVANCED (2 dny)

Den 1
Blok I – Řízení projektu pro pokročilé

Tematické okruhy

 • Zopakování tematických okruhů z kurzu PM Fundamentals
 • Efektivní komunikační strategie na projektu
 • Analýza a zhodnocení zúčastněných stran
 • Řízení rozsahu, času a financí

Blok II – Pokročilé techniky a nástroje I

Tematické okruhy

 • Strategie při změnách úvodních podmínek
 • Earned Value Analysis - EVA
 • Kontrola a řízení postupu prací
 • Změnové řízení, Controlling

Den 2
Blok I - Pokročilé techniky a nástroje II

Tematické okruhy

 • Teorie omezení
 • CCPM – Critical Chain Project Management
 • Řízení rizik a příprava havarijního plánu
 • Procurement a strategie uzavírání smluv

Blok II – Vedení projektů

Tematické okruhy

 • Motivace
 • Řízení porady
 • Řešení konfliktů
 • Řešení problémů

 

Struktura školení

 •  Zahájení školení.
 • Zařazování teoretických bloků.
 • Zařazování praktických bloků (cvičení) a vyhodnocení přínosu.
 • Poskytování zpětné vazby, praktické použití v praxi.
 • Na co si dát pozor, Jak řešit…?
 • Shrnutí.
 • Závěrečné shrnutí, ukončení školení.
   
  Dohoda o dalším postupu (follow-up), včetně konkrétního postupu, jak znalosti a dovednosti (kompetence) využít v praxi.

Stažení souboru PM advanced