Firemní řešení > Projektové řízení > Řešení > PM Programme Simultrain

PM Programme Simultrain

SimulTrain® je unikátní software pro simulaci projektů v reálném čase, který umožňuje účastníkům aktivně používat a integrovat všechny klíčové znalosti project managementu dle standardu PMI (např. rozsah, čas, náklady a lidský faktor) do uceleného celku.
SimulTrain® představuje zcela revoluční metodu výuky projektového managementu (PM), vyvinutou švýcarskou společností STS Sauter Training & Simulation SA.

Kurz2) SimulTrain® se dá dobře využít v kterékoliv fázi rozvoje projektových manažerů, obzvláště účinné je využití na konci rozvojového programu, kdy mají účastníci možnost uplatnit všechny dříve nabyté znalosti a dovednosti v praxi.
Nástroje, postupy a metodiky jdou dostupné v 16 jazycích ve více než 50 zemích světa.

 

Se simulátorem se učíte:

 • Reagovat ve stresu
 • Čelit „reálným“ řízeným situacím
 • Reagovat na neočekávané situace
 • Přijímat efektivní rozhodnutí
 • Rychle vyhodnocovat situaci

 

SimulTrain® – revoluční kombinovaná technika výuky simulace reálného projektu v reálném čase -  více než 85 000 lidí absolvovalo tento jedinečný kurz!

 

Reference:

reference.gif

 

Cíle kurzu

Obsahem kurzu je řízená simulace reálného projektu.
Po absolvování kurzu jsou účastníci schopni:
 • Plánovat potřebné zdroje
 • Efektivně používat nástroje PM
 • Používat standardy PM v praxi
 • Rozhodovat se ve stresových situacích
 • Správně reagovat ve stresu

 

Charakteristiky

 • Efektivní používání nástrojů, metod, technik a postupů PM
 • Používat ověřené standardy projektového řízení
 • Kolektivně a individuálně se rozhodovat ve stresových situacích
 • Správně a pohotově reagovat v typických problémových situacích projektu

 

Výuková metoda


Školení probíhá v malých skupinách (3 – 4 členové), jeden lektor zvládne pracovat s více skupinami najednou. SimulTrain konfrontuje skupinu s velmi odlišnými situacemi, kde jsou nezbytná rychlá rozhodnutí. SimulTrain vytváří prostředí, kde je pro skupinu nezbytné pracovat a rozhodovat se jako tým. Důsledky různých rozhodnutí a jejich konsekvence jsou viditelné ihned. Faktory jako motivace, stimulace, týmový duch a komunikace jsou mezi jinými atributy integrovanou součástí programu. Na konci každé simulace lektor vyhodnotí chyby, kterých se dopustili členové skupiny i chyby skupiny jako celku. Součástí vyhodnocení simulace je shrnutí, doporučení pro jednotlivé členy i ponaučení pro příští projekty.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné absolvování kurzu:
Obecné znalosti projektového managementu a životního cyklu projektu
Znalost tvorby, modifikace a používání Ganntových a sít´ových diagramů

Organizace školení:
Školení se obvykle dělí na dvě části, kde každý blok trvá 3 – 4 hodiny.
Nedoporučuje se absolvovat oba bloky ve stejný den.