Benefity

DEMOS - Pragoeduca nabízí kurzy, tréninku, simulace bez ohledu na metodologii.


DEMOS - Pragoeduca nabízí komplexní portfolio produktů od e-learningových kurzů  všech úrovní, po simulaci certifikačních zkoušek (X-AM), po simulaci reálného řízení projektu (SimulTrain) pro členy projektových týmu, junior projektové manažer a senior projektové manažery.

CÍLE

 • Účastníci se seznámí s rozšířenými principy projektového řízení,
 • osvojí si pokročilé techniky a nástroje projektového manažera,
 • účastníci se seznámí se strategií řízení změn
 • osvojí si základní pojmy z oblasti TOC (Theory of Constraints),
 • účastníci se seznámí s efektivním řízením rizik

FORMY A METODY

 • Teoretický výklad
 • Praktická cvičení
 • Modelové situace
 • Aplikace dovedností
 • Příklady z praxe
 • Test pro ověření pochopení
 • Zpětná vazba od lektora
 • Diskuze
   

VÝSTUPY A PŘÍNOSY

 • Efektivní vedení a řízení projektu
 • Efektivní řízení rizik
 • Efektivní vedení týmu
 • Příprava na certifikaci PMI®, IPMA, PRINCE2®